Opinnäytetyö radiata männyn markkina signaalien kulkeutuminen kasvattajilta loppukäyttäjille sekä toimijoiden välisestä suhteesta Uudessa-Seelannissa.

tiistai, 14.08.2012

Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa opinnäytetyö Tampereen ammattikorkeakoululle, joka tehtiin Uudessa-Seelannissa, Rotoruassa Forest Reserch Institutelle SCION:ille. Opinnäytetyö käsitteli tämän hetkisten markkinasignaalien kulkeutumista kasvattajilta loppukäyttäjille sekä mielipiteitä radiata puun laadusta eri toimialoittain. Tuloksena selvisi myös tietoa kasvattajien ja loppukäyttäjien välisestä suhteesta. Opinnäytetyö perustui haastatteluihin, joita tehtiin yhteensä 15 metsäteollisuuden eri toimialoilta.

Haastateltavista kaksi toimi metsänkasvattajina, yhdeksän loppukäyttäjinä, kaksi konsulttia ja kaksi työntekijää Scionilta. Haastattelut tehtiin henkilökohtaisesti lukuun ottamatta yhtä haastattelua joka tapahtui sähköpostitse. Tuloksena saatiin selville, että markkinasignaalit kantautuvat kasvattajien ja loppukäyttäjien välillä heikosti. Kasvattajat saavat ensimmäiset markkinasignaalit vasta ostotapahtumassa, mikä tarkoittaa 25–30 vuotta eli radiata männyn kiertoaikaa.

Kasvattajien ja loppukäyttäjien välillä on kommunikointi vaje ja molemmat osapuolet työskentelevät itsenäisesti. Integroitujen yritysten väheneminen on vähentänyt metsän kasvattajien ja puunkäyttäjien välistä vuorovaikutusta. Haastatteluista kävi ilmi, että suurin osa halusi parantaa markkina signaalien kulkeutumista ja eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Yhteistyö ja kaikille avoinna oleva tieto koettiin olevan mahdollisuus lähentää metsän kasvattajien ja loppukäyttäjien välejä. Erilaiset seminaarit ja puolueettomat välikädet parantaisivat tiedonkulkua ja parantaisi eri toimijoiden suhdetta.

Kasvattajat olivat enemmän tyytyväisiä puun laatuun kuin loppukäyttäjät. Loppukäyttäjät kokivat, että laatu voisi olla parempaa ja osa olisi valmis maksamaan paremmasta laadusta enemmän. Metsänkasvattajat taas kokivat epävarmaksi laadun parantamisen, sillä kaikki loppukäyttäjät eivät olleet valmiita maksamaan paremmasta laadusta enemmän taloudellisen tilanteen takia. Parempaa puun tiheyttä, lujuutta ja jäykkyyttä toivottiin ja vähäoksista ja pihkaista puuta.

Lopputuloksena oli onnistunut opinnäyteyö, joka toi mielenkiintoista tietoa Scionille eri metsäalan toimijoiden tämänhetkisistä mielipiteistä. Metsämiesten säätiön tukema apuraha mahdollisti opinnäytetyön tekemisen maapallon toisella puolella. Säätiön rooli oli merkittävä, sillä tehty opinnäytetyö oli palkaton.

Lisätietoja:

Opiskelija Elina Saala, elina.saala(at)gmail.com, puh. 044 523 8127

Senior Scientist Bob Shula, Scion, bob.schula(at)scionresearch.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.