Opintomatka Skotlantiin 13.4. - 20.4.2010

keskiviikko, 02.06.2010

Tampereen ammattikorkeakoulun 4. Vuosikurssin metsätalousinsinööriopiskelijat lähtivät opintomatkalle Skotlantiin yhdessä opettajatuutori Ari Vanamon kanssa. Matkan rahoittajat olivat Metsämiesten Säätiö, Suomen Metsäsäätiö ja Meto-Häme ry. Matkamme alkoi Skotlannin pääkaupungista Edinburghista, jossa tutustuimme oppaaseemme Libby Urquhartiin. Hän toimii projektijohtajana Arch Networkissä, Skotlantilaisessa organisaatiossa, jonka tehtävänä on edistää oppimista ja kehittää luonnollista ja kulttuurillista perintöä Skotlannin ja muun Euroopan välillä. Libby toimi matkamme ajan yhdyshenkilönä vierailukohteisiimme.

Central Scotland Forest Trust

Ensimmäinen vierailukohteemme oli Central Scotland Forest Trust (CSFT) Shottsissa. Järjestö on perustettu 1995 ja heillä on 30 työntekijää. Heidän toimenkuvaansa kuuluu uusien metsien perustaminen niin yhteisöjen kuin kaupalliseenkin käyttöön, suojavyöhykkeiden ja hoitamattomien metsien tuominen kestävän metsänhoidon piiriin, polkujen ja pyöräreittien kunnostaminen, rakennelmien maisemaan sovittaminen, paikallisten yhteisöjen tukeminen, maa- ja metsätilojen palauttaminen sekä historiallisesti ja kulttuurillisesti tärkeiden kohteiden säilyttäminen ja suojeleminen.

Kävimme maastokohteella Falkirkin Roughcastlessa, jossa CSFT omistaa 33 hehtaaria metsää. Metsä vaihtelee istutetusta taimikosta alkuperäiseen puustoon, ja alue on antiikkista ja luonnontilaisen kaltaista. Alueelta löytyy Rooman valtakunnan aikainen linnoitus, ja arkeologien avulla CSFT onkin pyrkinyt palauttamaan metsikön alkuperäiseksi. Viime vuonna alue valittiin maailman perintökohteiden listalle.

Tombrek Brownin maatila

Kävimme tutustumassa Tombrek Brownin maatilaan, jota ylläpidetään ja hoidetaan luonnonmukaisesti. Tombrek tilalla käytetään rakentamisessa luonnonmukaisia menetelmiä, joita pääsimme näkemään myös käytännössä. Maatilan päärakennuksessa on käytetty sahaamattomia, kuorittuja lepänrunkoja, joita Skotlannissa ei rakentamiseen juurikaan käytetä, ja naapuritalossa asennettiin parhaillaan seiniin eristeeksi lampaanvillaa, joka on maassa luokiteltu jätteeksi. Villa päätyy useimmiten polttoon, jonka vuoksi Tombrek on halunnut käyttää sen hyödyksi.

Scottish School of Forestry

Yksi matkakohteistamme oli Scottish School of Forestry. Siellä tutustuimme Neil Valentineen, joka opettaa koulussa hakkuuta. Koulu on melko pieni ja metsäopettajia on yhdeksän. Oppilaita on Skotlannin lisäksi monista muista Euroopan maista, kuten Suomesta. Kansainvälisyys onkin koululle yksi tärkeimmistä asioista.

Koulu omistaa omaa metsää, jossa oppilaat saavat tehdä harvennusta ja metsänhoitotöitä. Lisäksi paikallinen metsähallitus toimii koulun hyväksi ja antaa oppilaiden käyttää metsiään harjoitustarkoituksiin.

Koulun alueen maastossa kävimme tutustumassa projektiin, jonka avulla tutkitaan peurojen puiden syöntiä. Projektissa asennetaan joidenkin luontaisten taimien ympärille taimisuojat ja seurataan kuinka suojaamattomat taimet pärjäävät suhteessa suojattuihin.

Kävimme myös katsomassa talvella avohakattua sitkakuusimetsää. Mennyt talvi oli Skotlannissa niin poikkeuksellinen, että huonompien teiden varsilta ei päästy hakemaan puita pois ollenkaan. Niinpä tämä sitkakuusimetsä oli jouduttu hakkaamaan ennenaikaisesti, jotta saatiin kuitupuuta tehtaalle. Metsikössä alkuperäisenä tarkoituksena oli kokeilla jatkuvan kasvatuksen menetelmää, mutta kokeilu meni pieleen, koska metsikkö hakattiin aukoksi. Aukealla keskustelimme mm. juurikäävän torjunnasta, maanmuokkauksesta ja istutuksesta.

Taynishin kansallinen luontoalue

Vierailimme reissun aikana Taynishin Kansallisella luontoalueella, josta löytyy kauniin luonnon lisäksi paljon muinaisaikojen merkkejä. Taynishin alue on syntynyt yli 11 000 vuotta sitten jääkauden loputtua ja jään sulettua. Taynishin alueelta löytyy niin korkeampaa harjannetta kuin matalampaa maastoakin ja iso osa harjanteen reunoilla kasvavista puista on kuuluisia Taynishin tammia.

Taynishin alueen tammet ovat täyttäneet aluetta tuhansia vuosia, vanhimmista on merkkejä jopa 6000 vuoden takaa. Metsät ovat olleet paikallisille tärkeitä tuhansia vuosia muun muassa eläinten laidunalueina sekä muun muassa hiilen valmistuksessa, jota aikoinaan tarvittiin etenkin raudan kuumentamiseen. Metsästä on toki saatu puuta myös moneen muuhunkin käyttöön, kuten polttopuiksi ja laivanrakennustarpeiksi.

Nykyään Taynishin alue on yksi suurimmista jäljellä olevista semi-alkuperäisistä tammimetsiköistä. Metsiä sanotaan semi-alkuperäisiksi, koska alueen metsiä on näiden tuhansien vuosien aikana käytetty, hoidettu ja hallittu monella eri tavalla, joten aivan alkuperäisiä ne eivät varmastikaan ole.

Knapdale

Knapdale on luontoalue, jota hallinnoi Skotlannin Metsänhoitokomissio ja Skotlannin Wildlife -yhdistys. Knapdalen alue on lähes 8 neliökilometriä laaja alue, jota hoitavat edellä mainitut järjestöt sekä useat paikalliset vapaaehtoistyöntekijät. Alue sisältää erilaisia luontopolkuja villin luonnon keskellä. Luonnossa voi parhaimmillaan tavata punaoravia, saukkoja, villikissoja, harvinaisia sudenkorentoja, mustapyitä sekä meren rannoilla mahdollisesti merikotkia ja delfiinejä. Myös harvinaisempia kasveja löytyy alueelta, kuten jäkäliä ja joitakin harvinaisempia orkideoja. Knapdalen alueella on myös monia satoja vuosia vanhoja rakennuksia ja linnoja.

Alueella on monipuolinen luonto. Sieltä voi löytää niin luonnontilaisia kuin istutettujakin metsiä sekä järviä, soita, rannikkoa, jyrkkäreunaisia harjanteita ja syviä järviä laaksojen pohjilta. Polku, jonka kiersimme Knapdalen luonnossa oli komeaa katseltavaa. Polun varrella näimme lisäksi jälkiä paikallisista majavista: kovalla työllä kaadettuja puita ja rakennettuja patoja. Alue on tunnettu juuri euroopanmajavien luontoon palautusprojektista. Vuosien varrella alueelle on palautettu 3 majavapariskuntaa, jotka on tuotu sinne Norjasta.

Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan matka oli meille avartava ja hieno kokemus. Paikalliset oppaat olivat hyvin tietoisia Suomen merkityksestä metsätalousmaana ja saimme useaan otteeseen vertailla maidemme eroja metsien käytössä. Skotlannissa on meneillään mittava metsitysprojekti, jossa Skotlannin maapinta-alasta pyritään saamaan metsän peittoon 20 %. Luku on pieni, kun vertaa Suomen metsäpinta-alaan, mutta skotlantilaisten yritys metsittää maataan on tärkeä projekti, joka on edennyt hyvällä menestyksellä. Kokemuksesta voimme sanoa, että Suomen ja suomalaisten metsäosaajien maine on Skotlannissa hyvä. Toivomme menestyksekkään yhteistyön jatkuvan tulevaisuudessakin ja tällaiset matkan ovat hyviä tilaisuuksia edesauttaa kansainvälisen yhteistyön toteutumista.

Lisätietoja:

Marianne Lahtinen, Tampereen ammattikorkeakoulu, marianne.lahtinen(at)fe.tamk.fi,
puh. 041 503 6794

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.