Pihkaa juoksuttamalla lisätuloja metsästä

torstai, 28.06.2012

Elinvoimaiset ja isot männyt tuottavat enemmän pihkaa, mutta puukohtainen vaihtelu on suurta. Nuoremmat puut tuottivat pihkaa myös alkukesästä suhteellisen hyvin, ja isot puut ”pääsivät vauhtiin” hieman myöhemmin. Männyllä pihkan saantoon vaikuttaa ratkaisevasti myös viiltojen määrä. Lämpötilalla lienee myös merkittävä rooli ainakin näin pohjoisessa. Pihkan tuotos vähenee alle 14 °C:ssa ja lakkaa alle 7 °C:n lämpötilassa. Tämän kesän kokeiden perusteella männyn pihkantuotos oli 128 kg/ha, mutta kuusella vain 67 kg/ha. Viime kesä on keskimääräistä lämpimämpi, mikä lienee osasyynä männyn korkeahkoon pihkantuotokseen. Oletettavaa on, että etelämmäksi mentäessä pihkantuotos lisääntyy, johtuen osin pitemmästä kasvukaudesta ja paremmista lämpöoloista. 

Dos. Anssi Ahtikosken mukaan tämän tutkimuksen alustavien tulosten perusteella voidaan perustellusti väittää että pihkan juoksuttamisella saadaan merkittävä lisätulo perinteisiin metsätalouden kantorahatuloihin. Ahtikoski painottaa, että tuloksiin on kuitenkin suhtauduttava varauksin, sillä esimerkiksi satoennuste pohjautui pelkästään yhden vuoden tuloksiin. Toinen tärkeä tuloksiin vaikuttava tekijä on viiltojen tekninen toteutus, joka voi muuttaa merkittävästi tuloksia suuntaan tai toiseen. Myös pihkasta saatava hinta vaikuttaa ratkaisevasti taloustulokseen – tässä hinta pohjautui pelkästään yhden vuoden toteutumaan.

Kesällä 2011 aloitettiin kolmivuotinen pihkan tuottoa ja pihkomisen työaikamenekkiä selvittävä kenttäkoe Lapissa. Yksityiselle metsätilalle perustettiin yhteensä kuusi koealaa; kolme kuusi- ja kolme mäntyvaltaisille kohteille.

Männyllä pihkatuotos oli keskimäärin 427,5 g puuta kohti. Suurin puukohtainen tuotos oli 913 g ja pienin 150 g. Mäntyjen kesän pihkatuotos oli 38,5 kg, josta kesäkuussa kertyi 27%, heinäkuussa 40% ja elokuussa 33%. Läpimitaltaan isommat puut tuottivat enemmän pihkaa. Kokoluokkien väliset erot korostuvat kesän edetessä.

Kuuset tuottivat pihkaa huomattavasti vähemmän ja tuotos ei riippunut niin paljon puun koosta kuin männyllä. Kuusien koko kesäkauden tuotos oli yhteensä 8,1 kiloa. Korkein puukohtainen tuotos oli 322,3 grammaa, pienin 29,5 ja keskimääräinen tuotos 134,3 grammaa.

Tutkimushankkeesta vastaa tutkija Asta Kietäväinen ja asiantuntija-apuna toimii MMT Hannu Salminen. Alustavia taloudellisia tuloksia on laskenut dosentti Anssi Ahtikoski (Metla). Hanke tekee yhteistyötä Lapin 4H:n (Eija Vuorela) sekä MTT:n Lapin luonnontuote- ja elintarviketoimialojen työohjelman kanssa (Rainer Peltola).

Tutkimushanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

YTT, MMM Asta Kietäväinen, asta.kietavainen(at)iki.fi, puh. 040 731 8885

MMT Hannu Salminen, Metla, hannu.salminen(at)metla.fi, puh. 040 801 5330

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.