PUUN SYY! -kesänäyttely Fiskarsin Kuparipajassa

tiistai, 04.05.2010

Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunnan kesän 2010 näyttely PUUN SYY! jatkaa osuuskunnan materiaalipohjaisten näyttelyiden perinnettä nostamalla esiin yhden materiaalin, puun ja metsän kaikessa moninaisuudessaan. Tämänkertaisen puunäyttelyn teema alkaa metsästä ja päätyy sieltä johdettuihin teoksiin ja hyödykkeisiin. Korkeatasoisia ja laajoja näyttelyitä osuuskunta on järjestänyt Fiskarsin ruukissa vuodesta 1994.

PUUN SYY! -näyttelyn keskiössä on puu elävänä organismina ja materiaalina: ihmisen suhde puuhun kasvina ja tuotteena, puun merkitys mentaalisesti ja ekologisesti. Mitkä ovat ne immateriaaliset tuotteet, joita metsästä saadaan? Mikä menestystuote voidaan tehdä puusta tai metsästä kaatamatta puuta? Mitkä ovat puun ymmärtämiseen tarvittavat henkiset voimavarat? Miten ilmastonmuutos sävyttää puusuhdettamme? Muitakin kysymyksiä nousee esille!

Näyttelyn aikana ensimmäisen kerran Suomen historiassa metsän kasvu ylittää 100 milj. m³ rajan/ vuosi. Kuinka suuren osan tästä kasvusta otamme käyttöömme ja mihin tarkoitukseen? Kuinka paljon jätämme sitä luonnon omiin tarkoituksiin? Metsänhoito-ohjeissa tapahtuu huomattavia muutoksia ja metsän käytöstä kilpailevat jo muutkin yhteiskunnalliset tahot kuin vain teollisuus. Metsistä voi löytyä uusia ”henkisiä rakennuspuita” joita nyt erityisesti tarvitaan.

PUUN SYY! -näyttely pyrkii löytämään uusia vastauksia puun merkitykseen ja materiaaliin teemoilla 1) puu ja ekologia, 2) perinteet ja uusi ammattitaito sekä 3) metsä inspiraation lähteenä. Näyttelyyn osallistuu kutsuttuina kolmisenkymmentä arkkitehtia, muotoilijaa, käsityöläistä ja  kuvataiteilijaa, jotka omalla näkökulmallaan voivat toimia katalysaattoreina uuteen puuajatteluun. Korkeakoulujen puustudiot tekevät näyttelyyn omat teoksensa. Metsä- ja puualan yritykset ja järjestöt kytketään näyttelyn teemoihin. Luonnollisesti Fiskarsin omat käsityöläiset, muotoilijat ja taiteilijat osallistuvat  näyttelyyn oman jurytyksen kautta. Samoin työryhmän jäsenillä on mahdollisuus täydentää näyttelyä.

Näyttelyn aikana Fiskarsissa järjestetään oheistapahtumia: Puumarkkinapäivät 19.6. ja asiantuntijaseminaari syyskuussa 2010.

Näyttelytyöryhmän puheenjohtaja on sisustusarkkitehti, professori Simo Heikkilä ja jäsenet arkkitehti Georg Grotenfelt, sisustusarkkitehti Markku Kosonen sekä puuseppä Kari Virtanen, sihteerinä näyttelykoordinaattori Pirkko Tuukkanen. Graafisesta ilmeestä vastaa Tommi Jokivaara ja näyttelyn teknisestä toteuttamisesta Perttu Rista.

Lisätietoja:

Georg Grotenfelt, georg.grotenfelt(at)kolumbus.fi, puh. 040 534 0171

Simo Heikkilä, simo(at)periferiadesign.fi, puh. 0400 503 462

Markku Kosonen, markku.kosonen(at)markkukosonen.com, puh. p. 050 360 2910

Pirkko Tuukkanen, pirkko.tuukkanen(at)iki.fi, puh. 040 511 4780

Kari Virtanen, kari.virtanen(at)nikari.fi, puh. 050 60 367

//

FiskarsInfo, puh. 019 277 7504, fiskars.info(at)fiskars.fi: www.fiskarsvillage.fi

Osuuskunnan toimisto, puh. 019 277 7500, onoma(at)onoma.org: www.onoma.org

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.