Suomen metsäpolitiikan hyväksyttävyyden kansalaiskysely

keskiviikko, 03.11.2010

Annukka Valkeapään väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten käsityksiä metsä- ja luonnonsuojelupolitiikan sisällön ja toteutuksen hyväksyttävyydestä eli legitimiteetistä. Legitimiteetillä tarkoitetaan ihmisten taipumusta hyväksyä itseensä kohdistuva vallankäyttö.  Tutkimuksessa selvitetään, miten legitimiteettikäsitys muodostuu ja mitkä tekijät vaikuttavat metsäpolitiikan legitimiteettiin sekä kehitetään menetelmä, jolla tätä voidaan tutkia sekä seurata hyväksyttävyyden muutosta. Menetelmää voidaan mahdollisesti käyttää pohjana myös muiden politiikanalojen legitimiteetin kartoitukseen.

Poliittisen järjestelmän toimivuuden takia legitimiteetti on keskeinen asia. Jos kansalaiset hyväksyvät itseensä kohdistuvan vallankäytön, he myöntyvät päätöksiin ja kokevat velvollisuudekseen noudattaa niitä. Näin päätösten toimeenpaneminen on helpompaa ja ristiriitoja ja hyökkäyksiä järjestelmää kohtaan ilmenee vähemmän. Metsäviranomaiset toimivat ristiriitaisten vaatimusten keskellä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Yhteiskunnan muuttuvien arvojen huomioiminen on keskeistä, jotta politiikan hyväksyttävyys voidaan säilyttää; näin legitimiteetti on sosiaalisen kestävyyden avainkäsite. Kansalaiskyselyt ovat yksi tapa välittää kansalaisten käsityksiä päätöksentekoon.

Kiinnostus kansalaisten osallistamisesta ja metsäpolitiikan demokraattisuutta kohtaan on kasvanut myös kansainvälisesti.

Lisätietoja:

Tutkija Annukka Valkeapää, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos,
annukka.valkeapaa(at)helsinki.fi, puh. 09 1915 7968

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.