Valtakunnan metsien inventoinnit Suomen metsien mittapuuna 90 vuotta -kirja

tiistai, 12.06.2012

Suomen metsien inventoinnit muodostavat ainutlaatuisen aikasarjan metsien kehityksestä: ensimmäinen valtakunnan metsien inventointi (VMI) tehtiin jo 1920-luvulla. VMI on siis vaikuttanut suomalaisessa metsätaloudessa ja laajemmin koko yhteiskunnassa jo 90 vuotta. VMI:n taustalla on ensimmäisestä inventoinnista lähtien ollut yhteiskunnan tarve saada tietoa metsien tilasta ja tarve suunnitella metsävarojen järkiperäistä käyttöä. Inventoinnin kehitystyö on vaikuttanut myös suomalaisen metsätieteen kehittymiseen. Jos ovat inventoinnit vaikuttaneet yhteiskuntaan, niin yhteiskuntakin on vaikuttanut inventointeihin, muuttamalla mittauskohdetta ja tavoitteita. Tässä hankkeessa kirjoitetaan kirja VMI:n historiasta.

VMI koostuu tehtävästä ja ihmisistä jotka sitä toteuttavat. Kullervo Kuusela kirjoitti kuudennen inventoinnin tulosjulkaisun alkusanoissa: "Metsävarojen inventoiminen on suuri ryhmätyö, jonka onnistuminen edellyttää, että jokainen siihen osallistunut tekee työnsä hyvin." Kirjoitustyötä onkin innostanut etenkin VMI instituutiona: miten tämä ihmisten ja tehtävien yhdistelmä on vuosikymmenien mittaan kehittynyt ja miksi. Kertaakaan ei inventointia ole voitu toistaa täsmälleen samanlaisena kuin aiemmin.

Kirja sai alkunsa "Taksaattorien Taipaleelta – Sata ja yksi vuotta suomalaista metsänarviointia" -teoksen jälkimainingeissa. Osassa taksaattorien perinnekeruuprojektissa tehdyistä haastatteluista käsiteltiin myös VMI:tä, ja näitä näkemyksiä ja kokemuksia on käytetty kirjoittamisen taustalla. Oli myös tiedossa Sakari Salmisen ja Kullervo Kuuselan projektissaan "Metsänhoitajat valtakunnan metsien inventoinneissa 1921–1994" keräämä aineisto, jota ei ollut vielä hyödynnetty. Taksaattorihistoriikkia edelsi professori, ylijohtaja Aarne Nyyssösen muistelmien toimittaminen uuteen kuosiin, mikä osaltaan taustoitti myös VMI:n kehittymistä.

Kirjassa esitellään toteutetut valtakunnan metsien inventoinnit, sekä ensimmäisen inventoinnin käynnistämiseen johtaneet syyt. Inventointien kehitystä ajaneita asioita sekä inventointien merkitystä käytännön metsätaloudessa, metsätieteen kehittymisessä ja yhteiskunnassa pohditaan. Kirjan tarkoitus on herättää kiinnostusta inventointiprosessiin. Menetelmäkehityksen kuvausta voidaan käyttää apuna muita inventointeja suunniteltaessa.

Kirjassa on pitäydytty melko tarkasti inventointeihin ja jätetty ympäröivän metsä-, talous- ja ympäristöpolitiikan, metsäteollisuuden sekä metsätalouden edistämistoiminnan esittely vähemmälle. Noiden asioiden osalta on poimittu seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet inventointiin tai joihin inventointi on vaikuttanut. Tällöinkin asiaa on usein katsottu inventointi-ihmisten toteamusten kautta. Hehän ovat joutuneet aikanaan poimimaan trendeistä ne, joihin inventoinnin tuloksilla kulloinkin kiireellisimmin pitäisi vastata.

Kirjan kirjoittaminen aloitettiin vuonna 2010 Metsämiesten Säätiön tuella. Kirjan sisältö valmistuu vuoden 2012 aikana.

Lisätietoja:

MMM Reija Haapanen, Haapanen Forest Consulting, reija.haapanen(at)haapanenforestconsulting.fi,
puh. 040 502 1571

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.