Kansainvälinen metsäopiskelijoiden symposiumi

perjantai, 21.11.2014

Tänä vuonna kansainvälinen metsäopiskelijoiden symposiumi järjestettiin 6.-21.8.2014 Kanadassa Brittiläisessä Kolumbiassa. Symposiumin järjestämisestä vastaavat aina paikalliset opiskelijajärjestöt. Symposiumin järjestämisen hoitivat tällä kertaa: University of British Columbia, University of Northern British Columbia ja Thompson Rivers University. Joensuun metsäylioppilaista osallistui 2 opiskelijaa symposiumiin.

Kahden viikon aikana ehdimme vierailla monessa eri paikassa Brittiläisessä Kolumbiassa. Symposium alkoi Vancouverissa, sen jälkeen kävimme Vancouverin saarella, pohjoisessa Prince Georgessa, hieman idempänä Kamloopsissa ja lopuksi palasimme Vancouveriin. Noin kaksi kolmas osaa provinssin 95 miljoonasta hehtaarista on metsää. Brittiläisen Kolumbian metsäpinta-ala on Suomen metsiin verrattuna lähes kolminkertainen. Noin 94 % provinssin metsistä on julkisen sektorin omistuksessa.

Matkallamme pääsimme tutustumaan hyvin erilaisiin metsiin. Vancouverissa ja Vancouverin saarella pääsimme käymään sademetsissä, joissa oli tyypillisesti hyvin vanhoja puita, kosteaa, sammaleista ja runsaasti erilaisia kasveja. Nämä sademetsät ovat suurimmaksi osaksi suojelun piirissä nykyisin. Pääpuulajeina näissä metsissä olivat lännenhemlokki, douglaskuusi ja jättituija. Varsinkin Douglaskuuset jäivät varmasti kaikkien mieleen suuruutensa vuoksi. Suurimmat olivat noin neljä metriä läpimitaltaan ja 70 - 80 metriä pitkiä. Hieman pohjoisempana ja idempänä metsä alkoi jo hieman muistuttaa suomalaista metsää. Pääpuulajeina siellä olivat männyt ja kuuset.

Brittiläinen Kolumbia on kuuluisa alkuperäiskansastaan ja tämä tuotiin myös meille esille. Vancouverissa vierailimme antropologisessa museossa, Vancouverin saarella alkuperäiskansa tuli esittämään meille laulujaan ja tanssejaan ja pohjoisessa he tulivat kertomaan meille luonnon käytöstään, muun muassa metsästyksestä, kalastuksesta ja luonnonyrttien käytöstä.

Vuosikokoukseen osallistui 115 opiskelijaa 32 eri maasta ympäri maailmaa. Tämä onkin mahtava tilaisuus tavata ulkomaalaisia opiskelijoita, vaihtaa ajatuksia ja tietämystä heidän kanssaan ja verkostoitua. Symposiumin tärkeimpänä osana oli vuosikokous, jossa käytiin läpi kuinka järjestön vuosi on mennyt ja valittiin uudet aktiivit seuraavalle kaudelle. Kaikki aikaisemmat aktiivit esittelivät omaa vastuualuettaan ja mitä olivat tehneet vuoden aikana. Uusien aktiivien joukkoon valikoitui suomalaisia. Uudeksi rahastonhoitajaksi valittiin Jani Nivala Joensuusta, EFI:n yhteyshenkilöksi Iida Viholainen Helsingistä ja Pohjois-Euroopan edustajaksi Reetta Pilhjerta Helsingistä. Metsämiesten Säätiö antoi apurahaa matkaamme varten ja olemme tästä hyvin kiitollisia.

Lisätietoja:

Kansainvälisyysvastaava Jani Nivala, Joensuun Metsäylioppilaat ry, janini(a)studen.uef.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.