Karelia-Ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoiden opintomatka Etelä-Saksaan ja Itävaltaan

maanantai, 17.11.2014

Karelia-ammattikorkeakoulun metsätalouden neljännen vuosikurssin opiskelijat vierailivat Etelä-Saksassa Rottenburgin ammattikorkeakoulun vieraana (Rottenburg Hochschule für Forstwirtschaft). Opintomatkalle osallistuivat vuosikurssin kaikki 19 opiskelijaa. Reilun viikon mittainen opintomatka oli kaikille opiskelijoille mahtava kokemus monelta kannalta. Saimme tutustua Saksan metsätalouteen ammattilaisten esittelemänä, sekä ylipäätään saksalaiseen kulttuuriin. Jatkuvan kasvatuksen metsänhoidollisiin ja puunkorjuullisiin haasteisiin tutustuminen avasi silmät menetelmien käytön haasteisiin myös Suomessa.

Koulu sijaitsee metsäisessä ympäristössä. Itse koulurakennus on vanha, ja läheiset bioenergian opetukseen tarkoitetut uudisrakennukset oli rakennettu vanhaan kouluun sopivalla tyylillä. Erityisesti kestävä kehitys ja ekologisuus oli otettu huomioon. Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsi arboretum, johon tutustuessamme näimme useita, meille aiemmin vain kuvista tuttuja puulajeja.

Tutustuimme Rottenburgin oppilaitoksen opetussuunnitelmiin. Suurin poikkeus omaan opiskeluumme verrattuna lienee se, että Keski-Euroopassa ammattikorkeakoulujen kurssivalikoimaan kuului myös metsästäjätutkinto.

Maastossa tutustuimme sekä sekapuustoina kasvatettaviin lehtimetsiin että Schwartswaldin havupuumetsiin. Olimme toivoneet vierailukohteeksi myös metsätuhokohdetta, jossa oppisimme kirjanpainajatuhojen torjuntaa. Lisäksi vierailimme Saksan uusimmassa kansallispuistossa, jonka perustaminen oli aiheuttanut perustamisvaiheessa paljon kiivasta keskustelua.

Viikon aikana opimme jatkuvan kasvatuksen menetelmistä Keski-Euroopassa, muun muassa poimintahakkuista. Esimerkiksi Suomessa hakkuukoneenkuljettajalla on suurempi vastuu verrattuna Saksaan, sillä Saksassa metsätalousinsinööri on henkilö, joka päättää mitkä puut hakataan – Suomessa taas hakkuukoneenkuljettaja tekee nämä päätökset, mukaillen metsätalousinsinöörin asettamia toiveita.

Torstaina siirryimme Montafonin laaksoon Itävaltaan, Schrunsin kuntaan. Vierailimme Alpeilla kahden päivän ajan. Torstaina pääsimme tutustumaan 1800 metrin korkeudessa sijaitsevaan paikalliseen Natura 2000 -suojelualueeseen, alueen hoitajan Hans W. Metzlerin johdolla. Perjantaina tutustuimme Alpeilla käytettyihin tapoihin hoitaa metsiä. Vuoristo-olosuhteet luovat erityiset haasteet metsätalouteen, josta paikallinen metsänhoitaja meille kertoi.

Kiitämme Metsämiesten Säätiötä taloudellisesta tuesta, jonka avulla pystyimme järjestämään tämän opintomatkan.

Lisätietoja:

Opiskelija Atso Tarkkinen, Karelia-AMK, atso.tarkkinen(at)edu.karelia.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.