Pro gradu -tutkielma kahvi-peltometsäviljelystä ja kahvinviljelijöiden elinkeinoista Champasakissa, Laosissa

perjantai, 21.11.2014

Tein maisterintutkielmaa varten kenttätöitä Champasakin provinssissa eteläisessä Laosissa touko-kesäkuussa 2014. Haastattelin tulkin avustuksella 80 kotitaloutta kahdessa kylässä Paksongin ylänköalueella, joka on kuuluisa luomukahvinviljelystään. Alueen kahvia viedään lähialueen maiden lisäksi nykyään myös Eurooppaan ja Japaniin. Paikallinen kahvinviljely perustuu peltometsäviljelyjärjestelmään, jossa kahvipensaat kasvavat varjopuuston alla. 

Haastattelujen avulla selvitin kotitalouksien kahvista saamia tuloja sekä muita elinkeinoja. Lisäksi keräsin tietoa kotitalouksien omavaraisuudesta ja erityisesti kahviviljelmiltä saatavista omavaraisuustuotteista, kuten polttopuusta, rakennusmateriaalista, eläintenrehusta sekä vihanneksista ja hedelmistä. Keräsin tietoja myös paikallisten kotipuutarhojen ja peltometsäviljelyjärjestelmien puu- ja kasvilajeista.

Viime vuosien alhainen kahvin maailmanmarkkinahinta on haavoittanut kylien kotitalouksia, ja suurin osa perheistä turvautuu kahvin ohella muihin tulonlähteisiin, kuten turismiin, sekatavarakauppaan ja työskentelyyn toisten viljelijöiden tai ulkomaisten yritysten kahviviljelmillä. Kuten monet muut Laosin maaseutualueet, myös molemmat tutkimuskylät ovat joutuneet viime vuosina ulkomaisten yritysten maankaappausten kohteeksi. Haastattelin toisessa kylässä vietnamilaiselle yritykselle maitaan menettäneitä kotitalouksia maankaappauksen vaikutuksista ja selviytymisstrategioista.

Kenttätöiden jälkeen vietin kuukauden Vientianessa NUOL:ssa (National University of Laos) työskennellen kylistä kerätyn materiaalin kanssa.

Metsämiesten Säätiön apuraha auttoi lentokulujen kattamisessa Laosiin ja takaisin.

Lisätietoja:

MMK Sara Nevalainen, Metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto, sara.nevalainen(a)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.