Vaihto-opiskelu Hong Kongissa

tiistai, 07.10.2014

Suoritin opiskelijavaihtoni kevätlukukaudella 2014 Hong Kongissa, Chinese University of Hong Kong -yliopistossa. Metsämiesten Säätiön tuki apurahalla vaihto-opiskeluani.

Vaihto-opintojeni tavoitteena oli vahvistaa aasialaisen kulttuurin ymmärtämistä ja opintojen kautta tuoda syvempää ymmärrystä liiketoiminnan lähtökohtiin ja kansantalouden peruspiirteisiin nimenomaan Aasiassa ja siten hahmottaa metsäteollisuuden osuutta jatkuvasti kasvavilla Aasian markkinoilla.

Opintoni koostuivat yhteensä viidestä kurssista, joista kaksi piti sisällään kantoniinikiinan opintoja ja kolme liiketaloustieteen/ kansantaloustieteen kursseja. Kantoniinikiinan suullisen ja kirjallisen kurssin lisäksi, suoritin kurssit nimeltään Japanese Business, China, Hong Kong and the world Economy sekä Marketing in China.

Opiskelu CUHK:ssa oli työmäärältään suhteellisen vaativaa, mutta aktiivinen osallistuminen ja luentojen jälkeinen kirjastossa istuminen edesauttoivat kurssien suorittamista hyvinkin arvosanoin. Kurssien suorittaminen vaati useita, melkein viikottaisia ryhmätöitä ja presentaatioita per kurssi sekä yksilötehtäviä ja loppukokeen.

Kantoniininkurssilla suoritettiin lisäksi kaksi kertaa viikossa valvottuja tehtävätunteja, joissa täytyi luetun ymmärtämisen lisäksi kyetä tuottamaan sekä suullisesti että kirjallisesti omaa puhetta tai tekstiä ainakin pienimuotoisesti. Kantoniininkiina, jota puhutaan pääasiallisesti Hong Kongissa, Macaussa ja Guangdongin maakunnassa, eroaa merkittävästi mandariinikiinasta ja on huomattavasti haastavampaa kuin mandariini. Tämä jo siitä yksinkertaisesta syystä, että kantoniinissa eri tooneja on yhteensä yhdeksän, siinä missä mandariinikiinassa näitä on vain neljä. Toonien tunnistaminen ja oikean toonin ilmaiseminen onkin kiinan kielen vaikein osuus ja aiheuttaa aloittelijalle helposti väärinymmärretyksi (ja toisinaan myös hyväntahtoisen naurun alaiseksi) tulemisen. Tästä huolimatta, koen kuitenkin saaneeni mainion lähtökohdan kyseisen kielen oppimiselle, joka oli myös yksi tavoitteistani Hong Kongiin lähtiessäni ja uskon, tämän oppimisen jatkuvan vielä tulevaisuudessakin.

Hong Kong on kaupunkina mielenkiintoinen sekoitus länsimaalaista ja kiinalaista kulttuuria, jossa brittivaikutteet yhdistyvät perinteiseen kiinalaiseen ajatusmaailmaan ja kulttuuriperintöön, unohtamatta tietenkään ruokakulttuuria. Hong Kong on paikka, jolla on aivan erityinen synergia ja kaupunki, jonka pienelle maantieteelliselle alalle on mahdutettu paitsi paljon ihmisiä, myös valtava määrä sekoituksia eri puolilta maailmaa. Olen äärimmäisen tyytyväinen suorittamaani vaihto-opiskelujaksoon ja koen saavuttaneeni tavoitteet,  jonka vuoksi Hong Kongiin lähdin. Ymmärrykseni aasialaisesta ja kiinalaisesta kulttuurista on nyt huomattavasti vahvempi ja uskon tämän edesauttavat paitsi opinnoissani Helsingin yliopiston metsätieteellisessä, myös hahmotellessani tulevaisuuden uraa.

Metsämiesten Säätiötä kiitän heidän tarjoamastaan apurahasta, jonka avulla sain osan asumiskustannuksistani CUHK:n kampuksella katettua.

Lisätietoja:

MMK Eeva Mustalampi, eeva.mustalampi(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.