Vaihto-opiskelu Petroskoissa ja Moskovassa

perjantai, 17.10.2014

CBU - maisteriopintoihini (Cross-Border-University) kuuluu pakollisia opintoja myös Venäjällä partneri-yliopistoissa. Ohjelman tarkoituksena on syventää metsäalanopiskelijoiden tietämystä Suomen ja Venäjän välisestä metsäalan yhteistyöstä ja perehdyttää opiskelijat sen haasteisiin/mahdollisuuksiin.

Tänä keväänä kävin toukokuun ajan opiskelemassa Petroskoin yliopistossa, sekä Moskovan metsäteknillisessä yliopistossa. Kurssit toimivat intensiiviopetuksen periaatteella, jolloin opetusta oli noin 7-8 h/päivä. Kurssien lopuksi järjestettiin tentit. Opetuskielenä toimi englanti, koska opiskelijat tulivat eri maista, mm. Virosta, Espanjasta, Suomesta ja Venäjältä. Aihealueina kursseilla olivat metsäautotiet, kaukokartoitus, sertifiointi ja maisema-ekologia venäläisellä näkökulmilla. Opintoihin kuului pääasiassa luentoja ja harjoituksia. Sertifioinnin osalta pääsimme tutustumaan paikalliseen puunkorjuuyritykseen, Shujalezin toimintaan Petroskoin lähellä. Lisäksi pääsimme kurssin osalta tutustamaan Karjalan tasavallan metsäinstituutin toimintaan, joka on erikoistunut mm. visakoivun tutkimiseen.

Koen kyseisten opintojen tukeneen ja lisänneen tietotaitojani venäläisestä metsäalasta, sekä venäläisestä kulttuurista. Varsinkin Moskovan metsäteknillisessä yliopistossa teoreettinen tietämys metsäautoteiden rakentamisesta ja suunnittelusta teki minuun vaikutuksen. Olen yliopistossa lukenut joitakin kursseja venäjän-kieltä. Autenttisissa tilanteissa venäjän-kielen taitoni puhutun kielen osalta parantuivat huimasti, koska paikalliset ihmiset eivät osaa muuta kieltä, kuin venäjää.

Vaikka ruuan hintataso on Venäjällä halvempi, niin asumiskustannukset eivät ole mitään edullisia. Asuntoloissa ei ollut kunnollisia mahdollisuuksia omaan ruuanlaittoon ja lisäksi jääkaappia ei ollut käytössämme. Tämä pakottaa opiskelijat vaihtoehtoisiin ratkaisuihin ruuan säilyttämisessä. Kyseisen asian vuoksi ulkona syömisestä tuli tapa Venäjällä. Metsämiesten Säätiön taloudellinen tuki oli tarpeellinen lyhyehkön vaihto-opintojeni kannalta.

Lisätietoja:

Hankeen vastuullinen johtaja Antti Hiltunen, anthil(at)student.uef.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.