4H-Metsäkoulu hanke koulutti nuoria ja 4H-toiminnanjohtajia metsän saloihin

maanantai, 31.12.2012

Vuonna 2010 käynnistynyt kolmivuotinen (2010–2012) 4H-Metsäkoulu -hanke kehitti 4H-järjestön metsä- ja luontotoimintaa. Metsäkoulun kohderyhmänä olivat 4H-toimihenkilöt, sidosryhmät (metsätiimit) sekä lapset ja nuoret. Hankkeen aikana kiinnitettiin erityistä huomiota 4H-toimihenkilöiden metsäosaamisen lisäämiseen ja metsätiimien toiminnan kehittämiseen. Toisena tavoitteena oli tuotteistaa metsäinen oppimispolku, Leikki –Elämys – Taito (LET) lapsille ja nuorille.

Vuonna 2010 pilotoitiin Etelä-Suomen ja Hämeen 4H-piireissä 4H-Metsäkoulu toiminnanjohtajille koulutuspaketti. Vuonna 2011 koulutus järjestettiin 11 4H-piirissä. Koulutuksiin osallistui suurin osa (yli 170 kpl) 4H-toimihenkilöistä. Koulutuksiin osallistuneille jaettiin 4H-Metsäkoulu kansio, johon on koottu keskeiset 4H-metsätoiminnan materiaalit. Koulutus on jatkossa pysyvä osa Suomen 4H-liiton koulutustarjotinta. Koko metsäalan yhteinen Metsä puhuu –kampanja ja sen materiaalit olivat mukana koulutuksessa.

Leikki – Elämys – Taito -mallin kehittely aloitettiin vuonna 2010. Painopisteenä oli 6–12 -vuotiaille suunnattu Leikki-osuus, johon tuotettiin kerhonohjaajien käyttöön tarkoitettu Metsäleikkiviuhka. Vuonna 2011 mallin kehittely jatkui painopisteen Elämys –osuus. Tätä kohderyhmää varten tuotettiin Geokätköilyyn liittyvä TOP -teema. Vuonna 2012 tuotettiin 4H-Metsätiimiesite sidosryhmille, tuotteistettiin ja pilotoitiin Metsästä ammatti –teemapäivä kouluyhteistyöhön sekä aloitettiin metsäisten 4H-Yritysten tuotteistaminen. Leikki – Elämys – Taito -mallin kehittelyn painopisteenä oli Taito-osuus.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Juha Ruuska, Suomen 4H-liitto, juha.ruuska(at)4h.fi, puh. 044 783 0305

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.