Islannissa on metsää!

tiistai, 12.06.2012

Yrkeshögskolan Novian metsätalouskoulutusohjelman opiskelijat ovat perinteisesti tehneet itsenäisen opiskelumatkan opintojensa loppuvaiheessa. Tämäkään vuosi ei ollut poikkeus. Tämän vuoden matkakohteen valinnasta jouduttiin järjestämään äänestys. Loppusuoralle pääsivät Islanti ja Norja, jonka Islanti voitti niukasti.

Opintomatkan suunnittelu eteni varsin nopeasti ja kontaktit Islantiin syntyivät yllättävän helposti siitäkin syystä, että siellä metsäsektorilla työskenteleviä ihmisiä ei ole kovinkaan montaa ja osa heistä on opiskellut metsätaloutta Yrkeshögskolan Noviassa. Matka- ja yöpymiskustannuksien kattamiseksi 9 henkilölle 1,5 viikoksi Islannissa haettiin rahoitusta m.m Metsämiesten Säätiöltä.

Matkan tarkoituksena oli tutustua Islannin metsätalouteen, metsänhoitoon ja ympäristön asettamiin haasteisiin. Matkaseurueemme pääsi tutustumaan Islannin metsänhoitoon hyvin perinpohjaisesti. Ensimmäiseksi saimme tutustua Islantiin historian kautta. Oppaamme kertoi, kuinka Islannissa ollut metsä oli kadonnut aikojen saatossa. Syy tähän löytyi ajalta kun Islanti asutettiin. Silloin metsät raivattiin ja hakattiin maanviljelyksen tieltä pois ja metsistä otettiin polttopuita. Arvio on, että metsä peitti 25–40 % maa-alasta Islannissa, kun se tänään on 1-2 %. Ilmaston kylmeneminen, tulivuorten purkaukset ja maanjäristykset ovat estäneet puuston luonnonmukaisen uusiutumisen saarella.

Koska puuston luontainen uudistaminen ei onnistunut, turvauduttiin istutuksiin. Saimme tutustua metsän istutukseen ja kuinka ympäristö ja vaalivat olosuhteet vaikuttavat siihen. Kävimme muutamalla istutuskohteella jossa näimme heidän menetelmät metsän istuttamisessa. Aluksi maa muokattiin ja ensimmäisenä istutettiin poppeli, jonka jälkeen odotettiin muutama vuosi ja sen jälkeen istutettiin sitkakuusi. Suurimman ongelman aiheutti kova tuuli ja istuttamalla näin saatiin sitkakuuselle hyvä suoja poppelista.

Kävimme myös katsomassa ensimmäisiä istutuksia, mitä Islannissa oli tehty 1950–1960 – luvulla. Puulajeja joita tavallisesti istutetaan ovat sitkakuusi, lehtikuusi, kontortamänty sekä poppeli.

Matkan aikana pääsimme myös tutustumassa oppilaitokseen, jossa opiskeltiin luonnonaloja. Siellä saimme tutustua heidän tiloihin ja alueisiin. Vierailun teemana olivat edellisen voimakkaan maanjäristyksen aiheuttamat kuumat lähteet ja niiden vaikutus alueen metsiin ja ympäristöön. Suurin ongelma alueella oli maaperän lämpötila ja sen aiheuttamat vahingot metsille. Lämpötila aiheutti sen, että puut kuihtuivat pystyyn ja tuuli kaatoi puut sen seurauksena.

Matkalla saimme myös nopean perehdytyksen siihen, kuinka metsää suunniteltiin ja miten valtio tuki yksityisiä metsänomistajia.

Matkamme oli erittäin onnistunut ja varsin mielenkiintoinen. Saimme kuulla todella kattavasti maan metsätilanteesta ja siitä kuinka kovasti siellä tehdään töitä metsien eteen. Suurimman vaikutuksen teki se, että he olivat saaneet metsät kasvamaan uudelleen erittäin hankalissa olosuhteissa. Ennen matkaa meillä oli pieniä epäilyksiä siitä, että menemmekö me Islantiin katsomaan laavakenttiä, mutta onneksi voin todeta että näin ei asia ollut. Asiantuntevien oppaiden ja seikkailumielen avulla metsät löytyivät ja nyt voi vain todeta, että Islannissa on metsää!

Lisätietoja:

Opiskelija Henri Suutari, Yrkeshögskolan Novia, henri.suutari(at)novia.fi, puh. 040 752 6331

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.