Karibianmäntymetsien inventointi Dominikaanisessa tasavallassa

tiistai, 14.08.2012

Hankeen kohteina olleista 30 erillisestä karibianmäntymetsiköstä mitattiin 28. Kaksi palstaa jäi mittaamatta työryhmästä riippumattomista syistä. Yksi palsta oli ehditty hakata rakentamisen tieltä ja yhden palstan mittaamiseen ei onnistuttu saamaan lupaa. Suoritus on odotusten mukainen ja varsin tyydyttävä. Mittausten tiedot on toimitettu niiden tilaajalle kesäkuun aikana (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.)

Hankeen aikana suoritin viimeiset 6 viikkoa metsätalousinsinöörin opintoihini kuuluvasta työharjoittelusta ja sain näin ollen sen kokonaisuudessaan suoritettua. Opintoihin kuuluva työharjoittelu oli palkaton. Tämän vuoksi Metsämiesten Säätiölle kuuluu erityisen suuri kiitos, sillä se rahoitti käytännössä kokonaisuudessaan sekä asumisen että matkat. Niiden kustannukset kattoivat noin 2/3 koko hankkeen budjetista.

Lisätietoja:

Opiskelija Henri Vahvaselkä, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu,
joonas.vahvaselka(at)student.kyamk.fi, puh. +358 50 362 5726

Eva-Maria Roth, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde,
puh. +49 160 982 59076

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.