Koivuja vaurioittamalla voidaan luoda lahopuuta suojelualueille

keskiviikko, 09.06.2010

Suojelualueiden historia on varsinkin Etelä-Suomen osalta talousmetsien historiaa. Metsätaloudella on ollut monia luonnon monimuotoisuutta vähentäviä vaikutuksia. Yksi tärkeimmistä on lahopuun pieni määrä, joka rajoittaa siitä riippuvan lajiston esiintymistä. Puita vaurioittamalla voidaan tuottaa näille alueille sekä pysty- että maalahopuuta luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi.

Juuri valmistuneessa Pro gradu-tutkielmassa olen verrannut mekaanisten, ekologisten ja kemiallisten vaurioittamismenetelmien vaikutusta koivun lahoamissukkessioon. Tutkielma on osa Suomen ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä vuonna 1995 aloitettua metsien ennallistamisen tutkimus- ja kokeiluhanketta, jonka tavoitteena on kehittää menetelmiä metsien ennallistamiseen. Tutkimus on suoritettu Koniavuoren suojelualueella Vihdissä. Tutkimuksessa on poikkeuksellisen pitkä, neljäntoista vuoden seurantajakso.

Tulokset osoittavat, että koivun kaulaaminen moottorisahalla tai kaulausraudalla on tehokas menetelmä tuottaa pystylahopuuta, joka säilyy suhteellisen pitkään. Puiden taskutus kirveellä ja Roundup-käsittely tuottaa pökkelöitä kaulaamista nopeammin, mutta puut näyttäisivät myös kaatuvan nopeammin. Herbisidikäsittely oli myös tässä tapauksessa epäluotettavampi menetelmä: osa koepuista eivät reagoineet käsittelyyn ollenkaan. Tämä voitaneen kuitenkin välttää isommalla Roundup-annoksella.

Tutkimuksessa kokeiltiin myös kääpien ymppäämistä koivuihin. Tämä on uusi menetelmä, joka toteutettiin poraamalla runkoon reikiä ja  täyttämällä reiät puutikuilla, joihin oli kasvatettu kääpärihmastoa. Tarkoituksena oli luoda luontaisen kaltaisesti, hitaasti kuolevaa puuta. Menetelmä ei tappanut puita, mutta runkojen pullistuminen ja halkeileminen ymppäyskohdasta viittaavat siihen, että kääpärihmasto kasvoi puissa. Pohjoisamerikkalaiset tutkimukset muilla puulaajeilla ovat osoittaneet, että kääpiä ymppäämällä voidaan luoda hyviä kolopuita linnuille.

Tutkielman tekijä haluaa esittää suuret kiitokset Metsämiesten Säätiölle taloudellisesta tuesta tutkielman tekoon.

Lisätietoja:

Fil.yo Eva Ehrnsten, eva.ehrnsten(at)helsinki.fi, puh. 040 772 8677

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.