Koneellinen puunkorjuu - oppikirja ja oppimisympäristö hallituista työmalleista

keskiviikko, 29.08.2012

Hallituilla työmalleilla lisää hyvinvointia puunkorjuuseen -hankkeessa kirjoitettiin oppikirja koneelliseen puunkorjuuseen ammatilliselle keskiasteelle ja aikuisopiskelijoiden koulutukseen. Kirjan ytimen muodostavat työmallit eli toisin sanoen kuvaukset työn hyvistä suoritustavoista. Uudet työmallit ja opetusmenetelmät nopeuttavat ja tehostavat oppimista niin metsäkonekoulujen perusopetuksessa kuin ammattikuljettajien jatkokoulutuksessakin.

”Aikaisemmin metsäkonealan opiskelijat opiskelivat puunkorjuuta lähinnä käytännön työn kautta – työ tekijäänsä opettaa -menetelmällä. Hankkeen ansiosta on nyt saatu aikaan konkreettinen koulutusmateriaali oppikirjan ja koulutussimulaattoriympäristön muodossa koneellisen puunkorjuun tehokkaisiin työmalleihin”, kertoo Heikki Ovaskainen, erikoistutkija Metsäteho Oy:stä. ”Oppikirja kuvaa yksityiskohtaisesti harvennus- ja päätehakkuun työmallit. Työmallien avulla hyvään tuotostasoon päästään nyt entistä vaivattomammin ja nopeammin kuljettajakoulutuksen aikana niin kuljettajaa kuin konetta säästäen”, Ovaskainen jatkaa.

Metsäkonekoulusta valmistunut metsäkoneenkuljettaja hallitsee vähintään yhden perustyömallin harvennushakkuuseen ja päätehakkuuseen sekä osaa huomioida lähikuljetuksen suunnittelussa keskeiset asiat. Nämä tekijät mahdollistavat hyvän tuotostason ja polttoainetalouden. Kehitetyt työmallit ja opetusmenetelmät vahvistavat myös kuljettajan motivaatiota ja työhyvinvointia ammatillisen ydinosaamisen vahvinkautta. Opiskelijat ovat siten entistä valmiimpia työelämään.

Metsäkonesimulaattoreita on käytetty aiemmin lähinnä hakkuukoneen tietojärjestelmän ja hallintalaitteiden harjoittelussa. Simulaattoreiden ominaisuuksien kehityttyä vuosien saatossa, simulaattorit ovat mahdollistaneet itse työn tekemisen harjoittelun lähes samaan tapaan kuin oikeilla koneilla. Tarve hallituille, askel askeleelta eteneville, harjoituksille oli ilmeinen. Näin ollen projektissa kehitettiin metsäkonesimulaattoriin TimberSkills-oppimisympäristö.

Suoritettuaan yksityiskohtaiset oppitunnit ja harjoitustehtävät simulaattorilla, opiskelija on valmis aloittamaan harjoittelun oikealla koneella. Simulaattorista opettaja ja opiskelija saavat tarkkaa palautetta oppimisen etenemisestä ja harjoitukset osataan näin suunnata yksilöllisestikin oikeisiin asioihin. Oppikirja tukee oppimisympäristön sisältöä ja kaiken tuotetun oppimateriaalin toimivuus on arvioitu myös pedagogisesta näkökulmasta.

Hankkeen eräänä tavoitteena oli tutkia työmalleja simulaattorissa ja maastossa tapahtuvien tutkimushakkuiden avulla. Simulaattorilla kuljettajat hakkasivat koealoja harvennus- ja päätehakkuutyömalleilla. Hakkuut eri työmalleilla toistettiin lokakuussa 2011 Metsähallituksen leimikoilla Valtimolla. Tutkimushakkuiden avulla saatiin selville tarkasteltujen työmallien suhteellisia tuottavuus- ja polttoaineenkulutuseroja. Tulokset hakkuututkimuksista julkaistaan Metsätehon raportti -sarjassa lähiaikoina.

Hankkeessa olivat mukana tutkimusosapuolina Itä-Suomen Yliopisto, Metsäteho Oy sekä Tampereen Teknillinen Yliopisto. Oppikirjan kommentointiin osallistuivat kaikki Suomen metsäkonekoulut Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Valtimon toimiessa hankkeen pääkouluna. Laitevalmistajana hankkeessa oli mukana John Deere Forestry Oy.

Hankkeen rahoitukseen osallistui Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

Heikki Ovaskainen Erikoistutkija, Metsäteho Oy, heikki.ovaskainen(at)metsateho.fi
puh. 050 300 6188

Oppikirjatilaukset osoitteesta: www.metsateho.fi/tuotetilaukset

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.