Kulkevatko bioenergia ja monimuotoisuus sittenkin käsi kädessä?

keskiviikko, 23.05.2012

Onko mahdollista, että Itä-Suomi on kahdenkymmenen vuoden kuluttua uusiutuvien energiavarojen alue, jossa sekä luonto että ihminen voivat hyvin? BioE-bioD – hankkeen järjestämässä työpajassa sidosryhmien jäsenet olivat positiivisen vakuuttuneita siitä, että bioenergian kehittäminen ihmisten energiatarpeita vastaavaksi ei sulje pois luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Fossiilisten energiavarojen arvioidaan olevan loppumassa ja öljyntuotannon odotetaan alkavan laskea vuoden 2030 jälkeen. Samalla kun kehitetään uusiutuvia ja kestäviä energialähteitä, luonto menettää monimuotoisuuttaan. On todennäköistä, että ilman ennakointia metsävarojen käyttö ja metsien suojelu tulevat olemaan törmäyskurssilla. Mutta entä jos on olemassa tapa, jolla voimme saavuttaa riittävästi uusiutuvaa energiaa ja samalla pysäyttää metsien monimuotoisuuden väheneminen?

Syksyllä 2011 käynnistyneen bioE-bioD –hankkeen tavoitteena on arvioida kestävyysvaikutuksia yhdessä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmätyöpajojen avulla halutaan selvittää millä tavoin tulisi toimia, jotta toteutetaan sekä Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaa, että EU:n tavoitetta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen vuoteen 2020 mennessä.

Ensimmäinen bioE-bioD sidosryhmätyöpaja järjestettiin 12. huhtikuuta Joensuussa. Sidosryhmien osallistamisen kautta bioenergian lisääminen ja monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen tuodaan lähemmäs päättäjiä. Sidosryhmien edustajat ovat asiantuntijoita metsäteollisuuden, metsänhoidon, tutkimuksen, päätöksenteon, metsien suojelun ja riistanhoidon aloilta, ja sidosryhmien edustajilla on mahdollisuus vaikuttaa palautteellaan skenaarioiden luomiseen koko hankkeen ajan. Näin sidosryhmät saadaan osalliseksi koko prosessiin sen alusta loppuun asti. Työpajan avulla skenaarioiden kehitystyö aloitettiin juuritasolta.

Työpajan tavoitteena oli saada sidosryhmiltä näkemyksiä parhaista metsäbioenergian tuotantotavoista ja metsien monimuotoisuuden suojelusta, sekä kuinka nämä näkemykset voitaisiin yhdistää Itä-Suomessa vuonna 2030. Työpajan tuloksena saimme osallistujilta toimenpide-ehdotuksia siitä, kuinka bioenergian tuotanto ja monimuotoisuuden suojelu voidaan toteuttaa yhtä aikaa. Nämä näkemykset toimivat uusien skenaarioiden pohjana, jotka tuovat esiin erilaisia vaihtoehtoja siitä kuinka metsäresurssejamme voidaan hallita.

Seuraavien kuukausien aikana työpajassa käytyjen keskustelujen pohjalta luodaan skenaariot bioenergiasta ja monimuotoisuudesta, sekä näiden yhteisestä tulevaisuudesta. ToSIA -työkalun kestävyysvaikutusarvioinnin avulla päättäjät saavat käsityksen kestävimmästä vaihtoehdosta. Hankkeen lopputavoitteena on tarjota kestävyysvaikutuksiin perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi. Alustavan tarkastelun perusteella on todettavissa, että oikeilla päätöksillä bioenergian ja metsien monimuotoisuuden tavoitteet on mahdollista saada toteutumaan rinta rinnan ilman merkittäviä yhteentörmäyksiä.

Metsämiesten Säätiön rahoittaman hankkeen toteutuksesta vastaa Euroopan Metsäinstituutti yhdessä Metlan ja Suomen Ympäristökeskuksen kanssa.

Lisätietoja:

Tutkija Anniina Haatanen, European Forest Institute, anniina.haatanen(at)efi.int,
puh. 010 773 4368

Tutkija Michael den Herder, European Forest Institute, michael.denherder(at)efi.int,
puh. 010 773 4343

www.efi.int

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.