Kuusen siementen itämistä voidaan jouduttaa liotuskäsittelyllä

tiistai, 04.05.2010

Ennen kylvöä taimitarhalla tehtävällä kuusen siementen liottamisella itämistä voidaan aikaistaa jopa kaksi vuorokautta. Jouduttamalla itämistä korkeille lämpötiloille ja muille ulkoisille tekijöille altis itämisen alkuvaihe ohitetaan nopeasti ja taimien kasvu pääsee hyvään alkuun. Turvalliseksi käsittelyksi on haarukoitu liottaminen 12–36 tuntia 15–24 °C lämpötilassa.

Liottamiseen voidaan alustavien tulosten ja kokemusten perusteella yhdistää myös siementen lajittelu. Liotuksen aikana täysien ja nopeasti itävien siementen on havaittu uppoavan, kun taas siemenerissä toisinaan esiintyvien toukkaisten, mekaanisesti vaurioituneiden tai muuten heikentyneiden siementen on havaittu kelluvan. Tämä tarjoaa mahdollisuuden poistaa huonot siemenet kylvöeristä, jolloin erityisesti yksisiemenkylvöissä tyhjien paakkujen määrää voidaan vähentää taimitarhoilla. Menetelmä vaatii kuitenkin vielä lisää tutkimista erilaisille siemenerille sopivien käsittelyreseptien löytämiseksi.

Lisäksi on tutkittu kuinka liotuskäsittelyt vaikuttavat kuusen siemenerissä esiintyvään mikrobilajistoon ja sitä minkälaisia mikrobeja siemenissä ylipäänsä esiintyy. Siementen pinnalla on aina mikrobeja, joista suurin osa on harmittomia. Osa lajeista voi kuitenkin aiheuttaa tauteja, erityisesti pieniä sirkkataimia tappavaa taimipoltetta, tai alentaa siemenerien itävyyttä varastoinnin aikana. Liottamisella seisovassa vedessä tai siementen huuhtelemisella ei havaittu olevan vaikutusta siemenistä löydettävään lajistoon, eikä myöskään taimipoltteen esiintymiseen. Siemenissä esiintyneet sienet olivat pääosin lajeja, joita on yleisiä maassa tai, jotka olivat siirtyneet kävyistä siemeniin. Hygieniaan ja käpyjen ja siementen oikeaan kohteluun tulisikin näin ollen kiinnittää huomiota käpyjen keräysvaiheesta siementen varastointiin asti mahdollisten tauti- ja laatuongelmien hallitsemiseksi.

Metsämiesten Säätiön rahoittama hanke Kuusen siementen liotuskäsittelyt: vesipitoisuuden säätely ja itävyyden parantaminen toteutettiin Metsäntutkimuslaitoksella, pääosin Suonenjoen toimipaikan metsäpuiden siemenlaboratoriossa. 

Lisätietoja:

MMM Katri Himanen, Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka, katri.himanen(at)metla.fi,
puh. 040 801 5276

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.