Metsäalan intensiiviopiskelua Pietarissa

tiistai, 02.03.2010

Joukko Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoita sai ensimmäisen kosketuksensa venäläiseen metsäalan opiskeluun ja kulttuuriin joulukuun alussa 2009 Pietarissa. Finnish Forestry & Global Trade -opintojakso toteutettiin viikon mittaisena englanninkielisenä intensiiviopiskeluna yhdessä Pietarin metsäakatemian (SFTA) ja St. Petersburg State Technical University of Plant Polymers (PPU) yliopiston opiskelijoiden kanssa.

Opiskeluviikon tavoitteena oli kehittää opiskelijoiden liiketoimintaosaamista, tutustua vieraaseen kulttuuriin ja opetusmenetelmiin sekä oppia työskentelemään monikulttuurisessa ryhmässä. Ennen tapaamista Pietarissa opiskelijat valmistelivat ennakkoesitykset Suomen ja Venäjän metsäsektorin liiketoimintaympäristöstä sekä metsäteollisuuden tuotteiden markkinoinnista. Varsinainen työskentely tapahtui ryhmissä, joihin kuuluivat edustajat jokaisesta oppilaitoksesta. Ryhmien tehtävänä oli luoda ja kehittää liikeidea metsäsektorin pk-yritykselle. Tiiviin viikko-ohjelman tuloksena syntyi viisi yritysideaa. Uudet yritykset olivat bioenergia-alalta, taimituotannosta, tienrakennuksesta sekä ympäristösuunnittelusta. Ryhmät esittelivät yrityksensä ja saivat palautteen ja kehittämisehdotuksia sekä toisilta ryhmiltä että opettajilta.

Viikko-ohjelmaan kuului myös asiantuntija- ja yritysvierailijoiden luentoja sekä tietysti esittely partnerikoulujen koulutusmenetelmistä ja eri tutkinnoista. Pääpaino oli kuitenkin ryhmien omassa työskentelyssä. Työnteon lomassa ehdittiin myös tutustua Metsäakatemian lintu- ja eläinmuseon varsin vaikuttavaan kokoelmaan. Opiskelijoilla riitti ryhmissä aherruksen lisäksi intoa myös kaupungin nähtävyyksien katseluun. Talvipalatsi ja Mars-kenttä olivat lukuisten katedraalien ja palatsien lisäksi tutustumislistalla.

Työskentely kansainvälisessä oppimisympäristössä ja monikulttuurisissa ryhmissä koettiin hyviksi ja motivoiviksi opetusmenetelmiksi. Kulttuurillisista eroista ja tiukasta aikataulusta huolimatta yhteistyö sujui hyvin. Palautteen mukaan kehittämiskohteiksi löytyi sanavaraston, etenkin ammattisanaston lisääminen. Vapaa-aikaa olisi myös saanut olla enemmän, jotta Pietarin nähtävyydet olisivat tulleet tutummiksi.

Intensiivinen opiskelu sai jatkoa, kun samat opiskelijat kohtasivat helmikuussa 2010 Nikkarilassa, Pieksämäellä. Tällä kertaa teemana olivat työelämätaidot ja työpaikan hakeminen. Positiivinen palaute viikoista innostaa ja kannustaa jatkamaan yhteistyötä.

Yhdessä tehden ja tekemällä oppien toimi tälläkin kertaa!

Lisätietoja:

Kirsi Itkonen, kirsi.itkonen(at)mamk.fi, puh. 040 842 0623

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.