Metsäalan pienyritysten kasvua pohdittiin Kasvun eväät -ohjelman seminaarissa

tiistai, 13.04.2010

Metsämiesten Säätiön rahoittaman Kasvun eväät –ohjelman seminaari- ja työpajapäivässä Jyväskylän Laajavuoressa 8.4.2010 paneuduttiin puunkorjuu-, metsäenergia- ja kuljetusyritysten sekä metsäpalvelu- ja pientaimitarhayritysten kasvuun ja kilpailuedun saavuttamiseen. Koolla oli reilut 60 yrittäjää, toimihenkilöä ja asiantuntijaa.

Metsäalan strategisen ohjelman (MSO) johtaja Juha Ojala toi seminaariin Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) terveiset. MSO:n ytimenä on käynnistää ja toteuttaa metsäalan strategisia tavoitteita tukevia muutosprosesseja, jotka parantavat koko arvoketjun kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Metsäteollisuuden strategiat ovat muuttuneet 2000-luvulla. Panostuksia on laitettu uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen. Näiden kypsyminen merkittäväksi liiketoiminnaksi kestänee kuitenkin 10-15 vuotta. Puutuotetoimialalla ja energiapuuliiketoiminnassa on Ojalan mukaan merkittäviä kasvumahdollisuuksia, ja puuraaka-aine riittää eri käyttömuotoihin.

MSO:n toimenpiteinä TEM on käynnistänyt puutuotealan markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisohjelman ja siihen on varattu uusia resursseja tämän vuoden talousarviossa. Tekes puolestaan hakee yrityksiä käynnistämäänsä puutuote- ja energiapuualan aktivointihankkeeseen 2010-2013. Myös PuuSuomi-verkostohanke on käynnistetty uudelleen.

Erikoistutkija Pekka Mäkinen Metsäntutkimuslaitoksesta (Metla), joka on vastannut Kasvun eväät –ohjelmassa puunkorjuu- ja kuljetusyritysten tutkimushankkeesta, kiteytti alan kasvun edellytykset seuraaviin: suorituskyky, tuotantomahdollisuudet, oma pääoma, kysyntä ja kilpailijoita parempi menestys. Tässä tutkimushankkeessa oli mukana 32 puunkorjuuyritystä ja 30 puunkuljetusyritystä, ja ne olivat alan suurimpia osakeyhtiöitä, jotka olivat kasvattaneet liikevaihtoaan vuodesta 2001 vuoteen 2006.

Koneyrittäjillä liikevaihto kasvoi keskimäärin 79 %, mutta nettotulos laski 43 %. Yleensä kannattava kasvu oli lähtenyt asiakkaan toiveesta. Kaikkein kannattavimmat yritykset olivat suurimpia, ja parhaat yritykset olivat lisänneet ulkopuolisten palvelujen ostoja. Mäkinen korosti, että kasvu ei ole oikotie onneen, vaan yrityksen talouden täytyy olla kunnossa ennen kasvua. Usein kuljettajapula oli kasvun esteenä.

Kuljetusyritysten liikevaihto oli ajanjaksolla 2001-2006 kasvanut 67 % nettotuloksen samanaikaisesti laskiessa 49 %. ”Pienet” alle 1,5 M€ yritykset kasvoivat kuljetusyrityksistä kannattavimmin. Iltapäivän työpajassa todettiin, että puunkorjuupuolella kasvu on kantanut hyvää hedelmää, ja kasvua on myös näköpiirissä. Puunkuljetuksen markkinoiden todettiin kuitenkin olevan kypsät, joten siellä kasvu olisi haettava muilta aloilta. Kasvua voi hakea myös palvelua kehittämällä – ei pelkästään määrää lisäämällä.

Metsäalalla on ollut perinne yhden asiakkaan palvelusta. Jos kasvu yhden asiakkaan palvelussa ei ole ollut mahdollista, kasvuhakuinen yritys on ollut ”pakotettu” uusien asiakkaiden hakemiseen, ja se ei ilmeisesti ole onnistunut riittävän hyvin. Energiamarkkinoilla on nähty yritystoiminnan kehittymistä. Tiukasta markkinatilanteesta on päästy ulos yhdistämällä tuotannontekijät uudelleen ja taitavammin kuin ennen.

Metlan vt. professori Juho Rantalan mukaan metsäpalveluyritysten liikevaihto oli kolmen viimeisen vuoden aikana laskenut tai pysynyt ennallaan 45 % yrityksistä. Toisaalta 15 % yrityksistä oli kasvanut 15 %:n vuosivauhdilla. Puolet metsäpalveluyrityksistä ilmoitti, etteivät edes tavoittele kasvua. Tulosten mukaan on perusteltua kannustaa etenkin kasvuhakuisia yrityksiä verkostoitumiseen muiden yritysten kanssa.

Franchising-toiminta oli yhtenä asiana metsäpalveluyrittämisen kohdalla iltapäivän työpajassa. Sen eduiksi nähtiin, että tunnettu brändi helpottaa ja tehostaa markkinointia. Se myös helpottaa metsäpalveluiden tuotteistamista ja myymistä metsänomistajille. Se voi olla myös hyvä koulutuspolku uusille yrittäjille. Riskiksi nähtiin yritystoiminnan jatkuvuus, jos toiminta lopetetaan antajan puolelta. Epäilystä herätti myös se, mistä ”ylimääräinen” kate löytyy.

Lisätietoja:

Seminaarin luennot, työpajojen tulokset ja lisää tutkimusohjelmasta: www.tts.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.