Metsäekonomistit kokoontuivat Hyytiälässä toukokuussa 2012

torstai, 14.02.2013

Scandinavian Society of Forest Economics järjesti toimintansa 54. vuonna tieteellisen konferenssin Helsingin yliopiston Metsäasemalla Hyytiälässä 23.-25.5. 2012. Osallistujia oli 71 yhteensä 12 maasta esittämässä tuloksia ajankohtaisesta tutkimuksestaan.

Konferenssin järjestivät yhteistyössä suomalaiset metsäekonomian alan tutkimusorganisaatiot (HY, Metla, Metsäteho ja SYKE). Kolmepäiväisen kokouksen ohjelma koostui kolmesta kutsutusta plenary-puheenvuorosta (professori Richard Vlosky Louisiana State University), professori Jaana Sandström (Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja dosentti Jari Kuuluvainen Helsingin yliopisto) ja 65 seminaariestiyksestä.

Mainittakoon että noin puolet osallistujista, joita oli yhteensä kymmenestä maasta, oli väitöskirjantekijöitä tai post doc-vaiheen nuoria tutkijoita. Tämä mahdollisti hyvin tulevaisuuteen suuntuvan ja tieteellisesti korkeatasoisen kokousohjelman unohtamatta verkostoitumista ja yleistä virkistäytymistä Hyytiälän metsäaseman kauniissa perinnemaisemassa.

Konferenssin esitykset julkaistiin Metsämiesten Säätiön tuella Proceedings-julkaisussa, jonka toimittivat Helsingin yliopistossa Anne Toppinen, Heimo Karppinen ja Kati Kleemola Scandinavian Forest Economics-julkaisusarjassa.

Seuraava SSFE konferenssi järjestetään vuorostaan Uppsalassa Ruotsissa 21.-24.5.2014.

Lisätietoja:

Professori Anne Toppinen, Helsingin Yliopisto, anne.toppinen@helsinki.fi, puh. 050 415 0219

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.