Metsäkiistojen aineistoa Metsämuseo Lustossa

keskiviikko, 13.02.2013

Ympäristöjärjestöjen ja metsätalouden edustajat ovat  vuoden 2012 aikana luovuttaneet runsaasti kirjallista ja kuvallista aineistoa Lustoon.  Metsämiesten säätiö on rahoittanut hanketta, jonka nimi on 20 vuotta metsäpolittisia kiistoja ja keskustelua.

Suomalaisten metsäkiistojen muuttuminen kansainväliseksi alkoi 1980-luvun lopulla Lapissa, jonne saksalainen insinööri Harald Helander kutsui saksalaisia toimittajia katsomaan vanhojen metsien hakkuita. Myöhemmin suomalaiset ympäristöjärjestöt ottivat tehokkaan ulkomaisen painostuskeinon – Saksan kortin käyttöön. Kortti perustui erityisesti saksalaisten paperiasiakkaiden pelkoon lehtiä ostavien ihmisten kammoon avohakkuita  kohtaan.

Myöhemmin 1990-luvulla mukaan tuli Karjalan tasavallan hakkuut, joista suomalaiset metsäyhtiöt ostivat puuta Suomeen. Viimeisin kiista Inarissa päättyi välirauhaan vuonna 2009 Metsähallituksen ja ympäristöjärjestöjen välillä – jos haluaa uskoa osapuolten viestiä metsärauhasta. Kansainvälinen painostus vaikutti Suomen metsäteollisuuteen ja Metsähallitukseen. 20:n vuoden metsäkiistojen voittajiksi selviytyivät ympäristöjärjestöt. Metsätalous ja –teollisuus hävisivät kamppailun metsävallasta. Väärämieliset ja ympäristöjärjestöihin kriittisesti suhtautuvat ihmiset saivat lähteä metsäteollisuudesta. Niin sanonut ”vihreät leidit” tulivat tilalle. 

Lusto on ollut aineiston vastaanottaja ja luetteloija.  Lustossa voi tutkia artikkeleita, kuvia, tiedotteita, analyysejä, joita kiistojen osapuolet ovat tehneet. Mukana on myös luottamuksellisia arvioita tapahtumista sekä viestintä-ja kampanjasuunnitelmia oman edun ajamiseksi. Suojelupoliisikin oli kiinnostunut metsäkiistoista ja metsäaktvistien yhteyksistä.  Metsäkiistat olivat myös ympäristöpolitiikkaa, joka vaikutti osaltaan Suomen metsäteollisuuden aseman heikentymiseen. Suomen maa- ja metsätalousministeriö lähetti Saksaan, Britanniaan ja Venäjälle metsäasiantuntijoita, joiden tehtävänä oli Suomen kestävän metsätalouden esitteleminen ja arvioida asemamaan markkinoita ja riskejä Suomen metsätaloudelle.  Lustossa on runsaasti metsäasiantuntijoiden tuottamaa aineistoa.

Aineistoa on vuodesta 1990 alkaen kerännyt Kari Vitie, joka toimi myöhemmin Metsäteollisuus ry:n tiedotuspäällikkönä ja sen jälkeen Berliinin suurlähetystössä metsäpoliittisena erityisasiantuntijana vuoteen 2007 saakka, jolloin koko tehtävä lopetettiin.  Luovutetussa aineistossa on laajasti esillä metsäkiistojen ja keskustelun aiheet ja eri vaiheet: Suomen metsäkiistat,  Karjalan tasavallan hakkuut, ydinvoimavapaa paperi, Saksa, metsien sertifiointi, saamelaisten oikeudet  ja Lapin metsäkiistat. Taustalla näissä kaikissa kiistoissa oli Keski-Euroopan markkinoilta tuleva huoli Suomen ja Venäjän metsien kestävyydestä. Suomen metsätalouden edustajille oli vaikea ymmärtää Saksan korttia käyttäviä rähiseviä aktivisteja. Ympäristöjärjestöt noudattivat tehoaksta tapaa viestiä ja erottaa sopivasti toisistaan suora toiminta ja neuvottelu kabineteissa.   

Tärkein asema kiistoissa oli Greenpeacella ja sitä myötäilevillä järjestöillä, Luonto-liitolla, Suomen luonnonsuojeluliitolla ja WWF:llä. Toisella puolella kiistoissa oli metsäteollisuus, MTK, Metsähallitus ja muut metsätalouden organisaatiot. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö seurasivat tilannetta.

Aineistossa on mukana runsaasti Vitien henkilökohtaisia kirjeitä, kuvia, videoita, muistioita, sähköposteja ja eri osapuolten tiedotteita. Mukana on myös suurlähetystön sisäisiä muistioita, joissa näkyy mm suurlähettiläiden perinteinen kampituspyrkimys muiden ministeriöiden palkkaamia  erityisasiantuntijoita kohtaan. Aineistosta käy ilmi myös suurlähetystöissä tehdyissä muistioissa näkyvä pyrkimys värittää todellisuutta omien poliittisten tarkoitusperien mukaisiksi.  

Lusto on aiemmin kerännyt metsäkiistoista aineistoa, jota ovat toimittaneet metsäalan organisaatiot ja ympäristöjärjestöt. Tärkeää on ollut saada kaikki näkökulmat talteen kokonaiskuvan saamiseksi.

Lisätietoja

kari.vitie@gmail.com, puh. 040 559 6650

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.