Metsänhoidon historia

torstai, 28.10.2010

Tutkimushankkeeni tavoitteena on julkaista kolmiosainen historiateos, jonka aiheena on metsänhoidon kehitys Suomessa ja naapurimaissa keskiajalta tähän päivään. Ensimmäinen osa on vuonna 2004 julkaistu, metsänhoidon varhaisvaiheita käsittelevä väitöskirja ”Läksi puut ylenemähän”. Teoksen toinen ja kolmas osa tulevat muodostamaan kokonaisesityksen metsänhoidon kehityksestä 1800-luvun lopulta 2000-luvun alkuun. Toisen osan kirjoittaminen ja kuvitus ovat parhaillaan työn alla. Vuosina 2008–2010 olen Metsämiesten Säätiön myöntämän ja muiden apurahojen turvin kerännyt tutkimusapulaisen kanssa laajan aineiston kirjoitustyötä varten.

Tutkimusaineistoa on saatu pääasiassa Helsingissä sijaitsevista arkistoista ja kirjastoista. Enimmäkseen aineiston hankinta on tapahtunut kuvaamalla metsäorganisaatioiden (mm. Metsähallitus, metsänhoitolautakunnat, maanviljelysseurat ja Keskusmetsäseura Tapio) asiakirjoja, tilastoja ja toimintakertomuksia digikameralla sähköiseen muotoon. Aineiston järjestäminen selkeäksi, helposti käytettäväksi ja vähän tilaa vieväksi tiedostorakenteeksi on ollut tärkeä osa työtä. Aineistoa on kertynyt työhön käytetyssä ajassa selvästi ennakko-odotuksia enemmän. Osa siitä on jo viimeistelty lopulliseen esitysmuotoonsa viiva- ja pylväsdiagrammeiksi. Aineisto on soveltuvin osin myös muiden metsähistorian tutkijoiden käytettävissä.

Pääteoksen kirjoitustyön ohessa olen pitänyt esitelmiä sekä kirjoittanut artikkeleita ja lukuja muihin laajempiin teoksiin aihepiiriin liittyvistä teemoista. Tärkeimmät julkaisut, joihin olen tähän mennessä käyttänyt edellä mainittuja aineistoja ovat:

  • Tasanen, T. & Seppälä, J. 2009. Metsät peltojen lomassa. Vuosisata Varsinais-Suomen metsätaloutta. Saarijärven Offset, Saarijärvi. 371 s.
  • Tasanen, T. 2010. The German roots of Nordic forestry – and how we learnt to stand on our own feet. Dansk Skovbrugs Tidsskrift 1/10: 31–53.
  • Tasanen, T. (toim.). 2010. Siemenestä taimeksi. Metsäpuiden taimituotannon historia Suomessa. Tammerprint Oy, Tampere.
    349 s.
  • Tasanen, T. 2010. Maanviljelysseurat yksityismetsätalouden edistämisen uranuurtajina 1898–1928. Vuosilusto 8: 19–38.

Lisätietoja:

Tutkijayliopettaja, MMT Tapani Tasanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Maa- ja metsätalouden yksikkö,
tapani.tasanen(at)seamk.fi, puh. 040 830 4132

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.