Metsät ja vesi Euroopassa kokoaa tutkijoita ja metsäasiantuntijoita metsäverkostoviikolle

keskiviikko, 09.06.2010

Joensuu Forestry Networking Week –tapahtuma järjestetään toista kertaa 23-28.5.2010 Joensuussa. Vuotuinen metsäverkostoviikko on Euroopan metsäinstituutin (EFI), Metsäntutkimuslaitoksen (Metla), Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun yhteinen hanke eurooppalaisten tutkijoiden ja metsäasiantuntijoiden verkottamiseksi. Tämän vuoden teema ”Metsät ja vesi Euroopassa” tuo esiin eri näkökulmia tästä ajankohtaisesta aiheesta. Esillä ovat mm. Etelä-Euroopan kuivuuden aiheuttamat haitat metsille, metsien vedenkäytön vaikutukset ilmastoon sekä miten metsätalouden toimet vaikuttavat vesitalouteen.

Viikko koostuu seminaari- ja työpajaosuuksista sekä maastoretkipäivästä. Työpajaosuuksien aikana osanottajat jakaantuvat ryhmiin, joissa työstetään Metsät ja vesi -teemaa esimerkiksi Välimeren ympäristön ja ilmasto-olosuhteiden tai pohjoisten olosuhteiden näkökulmista. Tämän työn tulokset julkaistaan tapahtuman jälkeen metsäverkostoviikosta koottavassa julkaisussa. Retkipäivänä siirrytään Keski-Karjalaan, missä tutustutaan Tohmajärven vedenlaadun ja virkistysarvojen parantaminen –suunnitteluhankkeeseen. Tarkastelun alla ovat menetelmät millä tietoa metsien ja vesien tilasta kerätään ja miten tätä tietoa käytetään tutkimuksessa ja loppukäyttäjien hyödyksi.

Yksi tapahtuman tämänpäiväisistä aihesta on vesijalanjälki. Vesijalanjälki tarkoittaa sitä, kuinka paljon vettä käytetään erilaisten hyödykkeiden valmistamiseen. Vanhempi tutkija Helena Wessmann Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta (VTT) kertoo, että kiinnostus tätä uutta laskentatyökalua kohtaan on suurta. Vielä ei ole kuitenkaan tutkittu kuinka vesijalanjälkeä voidaan parhaiten hyödyntää metsä- ja vesitaloudessa, teollisuudessa ja maatalouden alalla. Hän esittääkin kysymyksen tapahtuman asiantuntijoille: millaiset määritykset ja ohjeet tulisi luoda metsä- ja vesitalouteen luotettavan tilastotiedon keräämiseksi vesijalanjälkeä varten. Työ kansainvälisen ISO-standardoinnin luomiseksi on aloitettu, joten nyt olisi oikea aika vaikuttaa.

Metsäverkostoviikolle osallistuu noin kolmisenkymmentä osanottajaa kymmenestä Euroopan maasta. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Euroopan metsäntutkimuksen tukisäätiö, Tieteellisten seurain valtuuskunta, Metsämiesten Säätiö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Pohjois-Karjalan Osuuspankkiliitto ja Rääkkylän OP, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Joensuun kaupunki.

Lisätietoja:

Johtaja Ulla Asikainen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ulla.asikainen(at)pkamk.fi,
puh. 050 523 4355

Aluejohtaja Jari Parviainen, Metla, jari.parviainen(at)metla.fi, puh. 050 391 3010

Professori Paavo Pelkonen, Itä-Suomen yliopisto, paavo.pelkonen(at)uef.fi, puh. 050 367 5238

Johtaja Risto Päivinen, EFI, risto.paivinen(at)efi.int, puh. 010 773 4300

Tapahtumakoordinaattori Ulla Vänttinen, EFI, ulla.vanttinen(at)efi.int, puh. 010 773 4306

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.