Metsäteknologian perusteet -oppikirjasta englanninkielinen versio

keskiviikko, 15.12.2010

Englanninkielisen oppimateriaalin tarve metsäteknologian korkeakouluopetuksessa Suomessa on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa että useissa ammattikorkeakouluissa on käynnistynyt kansainvälisiä koulutusohjelmia, joissa opetus annetaan kokonaan englannin kielellä. Lisäksi osa suomenkielisiin tutkintoihin kuuluvista opintojaksoista luennoidaan englanniksi. Koska opetustarjonnan kansainvälistyminen on globaali tendi, englanninkielisen oppimateriaalin kasvava kysyntä ei kosketa ainoastaan Suomea.  Englanninkielisten oppikirjojen tuottaminen voidaan täten nähdä yhtenä merkittävänä osana suomalaista metsäalan osaamisen ja tietotaidon vientiä.

Introduction to Forest Operations and Technology -oppikirja pyrkii osaltaan vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin. Kirja perustuu prof. Jori Uusitalon Metsäteknologian perusteet –nimiseen oppikirjaan vuodelta 2003 ja kokoaa yhteen koko metsäteknologian laajan aihekirjon puunkorjuusta ja –kuljetuksesta metsänhoidon teknologioihin alan tutkimusmenetelmiä ja puunhankinnan suunnittelua unohtamatta. Paitsi alan opiskelijoille kautta maailman kirja soveltuu käsikirjaksi myös alan käytännön toimijoille ja kaikille modernista metsäteknologiasta kiinnostuneille tahoille.

Metsäteknologian perusteet –oppikirjan englannin¬kielinen laitos on syntynyt usean toimijan yhteistyönä. Kirjan tekstit suomesta englantiin käänsi MH Meeri Pearson (Virkevesuri Oy). Käsikirjoituksen tarkastivat professorit Dennis Dykstra (USDA Forest Service), Reino Pulkki (Lakehead University) ja Tomas Nordfjell (SLU). Metsämiesten Säätiö tuki käännöstyötä myöntämällä Helsingin yliopistoon perustetulle käännösprojektille 10 000 euron apurahan. Metsäkustannus Oy on huolehtinut kirjan taitosta ja painoprosessista yhteistyössä JVP Forest Systems Oy:n kanssa, joka on kustantanut kirjan.

Kirjaa koskeviin tiedusteluihin vastaa ja kirjaa myy JVP Forest Systems Oy. Kirjan hinta on 54,50 €/kpl (sis. alv 9 %).  Tilaukset yrityksen verkkosivuston kautta tai sähköpostitse.

Yhteystiedot:

JVP Forest Systems Oy, Meiramikatu 3, 33710 TAMPERE, info(at)jvpforest.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.