Opettaja asiantuntijavaihdossa Belgiassa

keskiviikko, 04.08.2010

Olin suunnitelman mukaisesti asiantuntijavaihdossa Belgiassa Diksmuidessa, De Groene Kans vzw:ssa. Vaihto kesti kolme kuukautta (1.3-31.5.2010) ja takaisin Suomeen palasin kesäkuun ensimmäisellä viikolla. 

Organisaatio, jossa työskentelin, oli nimeltään De Groene Kans ”vihreä mahdollisuus”. Lyhyesti kiteytettynä toiminnan tarkoitus oli saada syrjäytyneet ihmiset takaisin työelämään tekemällä käytännön töitä mm. viherrakentamisen, metsätöiden ja puutarhatöiden parissa. Osa työntekijöistä toimii vakituisessa työsuhteessa ja osa työskentelee ”kuntoutettavina”.

Käytännössä työt oli järjestetty kymmeneen tiimiin, jossa työskenteli tiimin vetäjän lisäksi kuusi työntekijää. Kussakin tiimissä oli kaksi tai kolme vakituista työntekijää, jotka hallitsevat moninaiset työtehtävät ja näin ollen pystyivät ohjaamaan muita työntekoon.  Tavoitteena oli, että vuoden työsuhteen jälkeen kuntoutettaville löytyy uusi työpaikka.  Henkilökohtaisesti arvioisin järjestelmä toimivan kohtuullisen hyvin. Minun tavoite oli tuoda metsäosaamista käytännön tasolle ja toimia tiimin vetäjänä. Erityisesti työturvallisuudessa ja ergonomiassa oli kohennettavaa.  Lisäksi tehtävänäni oli hankkia Biotalouden keskuksen opiskelijoille harjoittelupaikkoja.

Paikalliset metsät ovat pieniä pinta-alallisesti, mutta puut ovat suurempia kuin meillä.  Suurin osa rakentamattomasta maasta on peltoa, mutta siellä täällä välissä mahtuu vähän metsääkin.

Ammatillisessa mielessä tapasin useita ihmisiä eri organisaatioista ja näin verkostoituminen auttaa tulevien kv-asioiden hoitamisessa. Omassa organisaatiossa tulen jatkossa hoitamaan myös osaltaan kv-asioita vaihto-opiskeluun liittyen ja näin Belgian matkalla saadut kontaktit ovat tärkeitä.

Kiitos Metsämiesten Säätiölle, joka osaltaan mahdollisti matkani.

Lisätietoja:

Pekka Huotari, puh. 040 515 6053

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.