Opinnäytetyö hevosmetsuriyrittäjän kustannuksista ja mahdollisuuksista Kymenlaaksossa

maanantai, 05.08.2013

Opinnäytetyö selvitti nykyajan hevosmetsuriyrittäjän kustannuksia ja mahdollisuuksia erityisesti Kymenlaaksossa. Hevosmetsuriyrittäjän vuotuiset kustannukset kahdelle hevoselle ja metsävaunulle ovat kyseisen tutkimuksen mukaan 72 667 €. Suurin kustannuserä on hevosmetsurin oma palkka ja sen sivukulut sekä hevosten ylläpito. Vuotuiset tuotot ovat 79 000 euron paikkeilla.

Kymenlaakson metsänomistajille osoitetussa kyselyssä 46 % osoitti varovaista kiinnostusta hevosmetsurin tarjoamia palveluita kohtaan. Tälle ryhmälle asiaa kannattaisi markkinoida ja sitä kautta saada mahdollisia asiakkaita.

Kyseisessä työssä hevosmetsurilla tarkoitetaan henkilöä, joka hakkaa puut moottorisahalla ja tuo ne hevoskuljetuksella tien varteen. Perinteisiä työtapoja esitellään hieman, mutta työ keskittyy enimmäkseen nykyajan hevosmetsureiden toimintaan. Parireki on ammattimaisessa toiminnassa vaihtunut hydrauliseen metsävaunuun, jota vetää suomenhevosen sijaan kaksi ardenner-rotuista hevosta. Metsävaunussa on hydraulinen kuormain ja 6,5 m³ kuormatilaa.

Hevosmetsuri voi tehdä nykyään monenlaisia töitä. Erilaiset erikoishakkuut, kuten tärkeät elinympäristöt, kulttuurimaisemat ja taajamahakkuut, ovat hevosmetsurin erikoisalaa. Muita töitä ovat tavalliset ensiharvennukset ja pihapuiden kaadot. Hevosmetsuri voi tehdä metsurintöitä myös ilman hevosta eli taimikonhoitoa ja istutusta tai muita töitä hevosen kanssa kuten näytösajoja tai vaikka ruohonleikkuuta. Hevosmetsurille maksetaan noin 50 €/h tai 10 €/m³. Parhaimmillaan he-vosmetsuri kuljettaa 50 m³ päivässä, mutta keskimääräinen kuljetustuotos on 35 m³. Tämä opinnäytetyö keskittyi hevoskuljetuksen kustannuksiin ja tuottavuuteen.

Työn tekijää aihe kiinnosti, koska se yhdisti metsän ja hevosharrastuksen. Hevosmetsurin tarjoamat palvelut ovat myös oiva esimerkki nykyajan moniosaamisesta. Siinä yhdistyvät perinteiset ja modernit työvälineet ja se on ympäristöystävällistä. Tällainen on tervetullut vaihtoehto nykymaailman tehokkuudelle ja koneellistumiselle. Kysyntää työlle löytyy varmasti, jos markkinointi on kunnossa. Hevosmetsureista ei tiedetä juurikaan laajalti, joten tämän vaihtoehdon tunnettavuuden lisääntyessä myös kysyntää saattaa tulla enemmän. Metsämiesten Säätiö mahdollisti tämän opinnäytetyön teon apurahallaan, sillä työ vei tekijänsä hyvin mennessään ja aikaa sille olisi ollut hankala löytää varsinaisen palkkatyön ohella.

Lisätietoja:

Metsätalousinsinööri Laura Berg, laura.kberg(at)hotmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.