Opintovaihto Yhdysvalloissa

torstai, 16.09.2010

Olin lukuvuoden 2009-2010 opintovaihdossa Yhdysvalloissa, Montanan osavaltiossa. Suoritin mm. metsätieteiden opintoja, ympäristöalan opintoja, sekä kieliopintoja University of Montanassa.

Tavoitteeni vaihtoa varten olivat monipuoliset. Halusin opiskella metsäalaa eri perspektiivistä kuin mikä Suomessa on mahdollista ja ymmärtää miten metsään ja sen palveluihin suhtaudutaan Suomen ulkopuolella, erityisesti Pohjois-Amerikassa. Lisäksi halusin tutustua paikalliseen kulttuuriin ja tapoihin, jotta voisin kriittisesti tarkastella myös asioita joihin Suomessa on tottunut itsestäänselvyyksinä. Halusin myös tutustua paikallisiin ihmisiin ja muihin vaihto-oppilaisiin sekä matkustaa hieman ympäri maata.

Tavoitteeni toteutuivat, osittain jopa yli odotusten. Sain mahdollisuuden oppia laaja-alaisesti metsätaloudesta, luonnonsuojelusta sekä metsäekologiasta Yhdysvalloissa. Tutustuin myös amerikkalaiseen kulttuuriin paikallisten asukkaiden kautta sekä muiden maiden kulttuureihin lukuisiin vaihto-oppilaihin tutustumalla. Kävin myös eri puolilla läntistä Yhdysvaltoja toisten metsätieteiden opiskelijoiden kanssa kansallispuistoja, paikallisia metsiä ja puulajeja ihaillen.

Yhteenvetona voisin todeta, että vaihto-oppilasvuoteni oli kaikin puolin onnistunut ja tavoitteeni sen suhteen toteutuivat.

Lisätietoja:

Aleksi Tuomi, aleksi.tuomi(at)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.