Rovaniemen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoiden metsä-energiaopintomatka Pohjois-Pohjanmaalle

keskiviikko, 09.06.2010

Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijat (21) suorittivat metsäenergiaopinto-matkan Oulun ja Kalajokilaakson ympäristöön 7.4–9.4.2010. Opintomatka liittyi bio-energiaopintojaksoon, jonka laajuus on kolme opintopistettä. Retkelle osallistuivat opiskelijat, jotka ovat valmistumassa metsätalousinsinööriksi. Metsämiesten Säätiön apuraha mahdollisti opintomatkan toteuttamisen.

Tutustumiskohteina olivat L&T Biowatti Oy, Oulun Energia Oy, Turveruukki Oy, Mhy Kalajokilaakso ja Junnikkalan Saha Oy.

Opintomatkan aikana päästiin tutustumaan energiapuun hankinnan kaikkiin toimin-toihin, ostoon, korjuuseen, haketukseen, terminaalitoimintoihin ja hakkeen kuljetuk-seen. Vierailun aikana tuli esille, kuinka tärkeää on eri toimijoiden yhteistoiminta energiapuun hankinnassa.

Energiapuun hankinta on osa puunhankinnan kokonaisketjua, vaikka sitä osin pidetään vielä omana toimintona, joka olisi irrallaan muusta puunhankinnasta. Energiapuun hankinnan määrien kasvaessa, se luo mahdollisuuden yritysten erikoistua energiapuun hankinnan eri toimintoihin kuten on perinteisen puunhankinnan osalla. Toisaalta antaa mahdollisuuden perinteisten toimintojen laajentamista uusiin toimintoihin, laajentaa palvelutarjontaa.  Puunhankinnan kokonaisketju muuttuu monitahoisemmaksi ja haasteellisemmaksi energiapuuhankinnan myötä.

Käyttölaitoksen suuruus ja osin polttotekniikka määrittävät sen millaista logistiikka-ketjua käytetään, kun toimitetaan raaka-aine käyttöpaikalle. Oulun Energia Oy hankkii raaka-aineen eri toimijoilta kuten Biowatti Oy:ltä ja Turveruukki Oy:ltä. Raaka-aineen toimittajien hankinta-alueet ulottuvat n. 130 km:n säteellä käyttöpaikasta ja osin raaka-aine tulee Venäjältä. Hankintasäteen kasvaessa tärkeäksi tulevat terminaalitoiminnot, niiden avulla tasataan esim. raaka-aineen kysynnän ja tarjonnan huippuja. Hankinta-alueen toimintasäteen kasvaessa, kuten Pohjois-Suomessa pitkät kaukokuljetusmatkat, se luo omat haasteensa raaka-aineen hankintaan.

Tutustuminen energiapuun hankinnan eri toimintoihin antoi opiskelijoille kokonais-näkemyksen siitä, miten energiapuuta hankitaan. Ja siitä millaisia työtehtäviä energia-puun hankinta sisältää. Ja on varmaa, että hallituksen asettamat tavoitteet uusiutuvien energian lisäämisestä luovat uusia työpaikkoja bioenergia-alalle.

Lisätietoja:

Lehtori Oiva Hiltunen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, oiva.hiltunen(at)ramk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.