Työharjoittelu Kanadassa

torstai, 28.10.2010

Suoritin osan opintoihini kuuluvasta työharjoittelusta M.D. Ottawa Woodwork- nimisessä yrityksessä, joka sijaitsee Ottawassa, Kanadassa. Yritys suunnittelee ja valmistaa tilaustyönä pääasiassa keittiöitä, baareja ja muita puutuotteita. Harjoittelu oli osa EU:n uutta projektia nimeltä EuCanWood. Suomen lisäksi projektissa ovat mukana Ranska ja Kanada. Työharjoittelu tapahtui 31.5- 27.8.2010 välisenä aikana.

Työharjoittelun tavoitteena oli tutustua Kanadalaiseen metsäteollisuuteen ja saada työkokemusta niin yrityksen markkinoinnista kuin koko organisaation toiminnasta. Aluksi pääsin työpajan puolelle tekemään tuotteita alusta asti ja näkemään niiden loppusijoituskohteet. Samalla olin myös tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ovat olleet alalla monia vuosia ja opin heiltä paljon uutta ja hyödyllistä tietoa. Seuraavan kuukauden olin pääasiassa toimistolla laskemassa tuotantomääriä ja samalla opin lukemaan arkkitehtien tekemiä rakennuspiirustuksia, mikä oli osaltaan hyvin mielenkiintoista. Olin myös mukana asiakaspalvelutilanteissa ja vierailin rakennustyömailla tarkistamassa laskelmien pätevyyttä. Viimeisen kuukauden tein yritykselle uusia nettisivuja, joita tehdessä yrityksen eri alueisiin aiemmin tutustuminen auttoi paljon. 

Työharjoittelulle asettamani tavoitteet täyttyivät hyvin. Pääsin näkemään tuotteen koko ketjun aina suunnittelusta loppuasennukseen asti ja olemaan joka vaiheessa mukana. Sain myös korvaamatonta tietoa muilta kanssa työskentelijöiltäni ja unohtumattoman kokemuksen olla osana tätä monikulttuurista yritystä. Työskentelyn lomassa myös kielitaitoni parani.

Kiitän tämän harjoittelun onnistumisesta Metsämiesten Säätiötä, jonka taloudellinen tuki auttoi minua saamaan tämän kansainvälisen kokemuksen.

Lisätietoja:

Metsätalouden opiskelija Tuija Heikkinen, Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu,
tuija.heikkinen(at)edu.pkamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.