Työharjoittelu Kanadassa kesällä 2010

torstai, 16.09.2010

Suoritin osan opintoihini kuuluvasta työharjoittelujaksosta Kanadassa, Malcolm Knapp Research Forest -nimisessä tutkimusmetsässä 16.5.2010 – 18.8.2010. Tutkimusmetsä sijaitsee Brittiläisessä Kolumbiassa, noin tunnin ajomatkan päässä Vancouverin keskustasta. Malcolm Knapp Research Forest, tavallisemmin MKRF, toimii University of British Columbian alaisuudessa.

Työharjoittelujakson tavoitteena oli hankkia perustiedot Kanadassa, tarkemmin sanottuna Brittiläisen Kolumbian rannikkometsissä harjoitettavasta metsätaloudesta. Tämä tapahtui osallistumalla tutkimusmetsän päivittäisiin tehtäviin sekä henkilökunnan opastuksessa että itsenäisesti kahden muun opiskelijan kanssa. Tehtävät sisälsivät mm. palovartiointia, taimikonhoitoa, leimikon suunnittelua sekä karttojen päivittämistä GPS-laitteiden ja paikkatietojärjestelmien avulla.

Työharjoittelujaksolle asetetut tavoitteet toteutuivat mielestäni hyvin. Suomesta huomattavasti eroavan ilmaston, puuston, kasvillisuuden ja maaston aiheuttamat haasteet kävivät ilmi erinomaisesti päivittäisissä työtehtävissä. Tämä auttoi ymmärtämään esimerkiksi sen, miksi helikopterikorjuu tai vaijereiden avulla suoritettava korjuu ovat usein ainoat mahdolliset toimintatavat. Jotkin työtehtävät, kuten esimerkiksi leimikon suunnittelu, olivat toteutukseltaan hyvin samankaltaisia Suomen käytäntöjen kanssa. Niistä on siis varmasti hyötyä myös kotimaassa työskentelevälle metsätalousinsinöörille.

Kokonaisuudessaan Kanadassa suoritettu työharjoittelujakso onnistui sujuvasti. Tästä kiitos kuuluu myös Metsämiesten Säätiölle, joka osallistui tämän hankkeen rahoitukseen. Ilman Säätiön taloudellista tukea tämä hanke olisi todennäköisesti jäänyt toteuttamatta.

Lisätietoja:

Opiskelija Heikki Kukkonen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu,
heikki.kukkonen(at)edu.pkamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.