Yliopistojen tarjoaman metsäopetuksen kehittämisen kansainvälinen symposium Joensuussa

torstai, 25.10.2012

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston järjestämä kansainvälinen metsäalan koulutuksen symposium ”3rd International Symposium on Forestry Education - Innovations in Forestry Education” keräsi noin 30 osallistujaa Joensuuhun 9-12 lokakuuta 2012. Osallistujia oli monista eri maista ja niistä yliopistoista, joissa tarjotaan metsäalan opetusta. Symposium oli osa International Partnership for Forestry Education (IPFE) verkoston toimintaa. Itä-Suomen yliopisto on verkoston koordinaattori, ja toi siinä roolissaan vahvasti esille suomalaista metsäalan osaamista ja siihen liittyvän koulutuksen korkeaa laatua.

Symposiumin ensimmäisen aamupäivän aihealue keskittyi metsäkoulutuksen monitieteisyyteen. Avainpuhujina tässä sessiossa olivat Dr. Balozi Kirongo (Chepkoilel University College, Kenia) sekä Dr. Javier Arevalo (Itä-Suomen yliopisto). Esitykset käsittelivät tietotekniikan käyttöä metsäopetuksessa Keniassa sekä kuinka Itä-Suomen yliopiston ja kenialaisen yliopiston yhteistyö on tukenut metsäopetuksen kehittämistä Keniassa. Iltapäivän sessiossa kuultiin metsäalan koulutuksen tarpeista ja mahdollisuuksista uudistua. Puhujina olivat professori Moses Imo (Chepkoilel University College, Kenia) sekä professori Guangzhe Liu (Northwest Agricultural and Forestry University, Kiina).

Symposiumin toisen päivän aiheena olivat metsäalan opiskelijoiden työelämäyhteydet ja -valmiudet, joista alustivat professori Simon Ellis (University of British Columbia, Kanada), professori Lauri Sikanen (Itä-Suomen yliopisto) sekä johtaja Tuomo Kauranne (Arbonaut Oy Ltd., Suomi). Iltapäivällä kuulimme metsäalan opiskelijoiden, Daniel Schraik ja Yemi Adeyeye (International Forestry Students’ Association) ja Maria Herva (Joensuun Metsäylioppilaat ry), kannanoton edellä mainittuihin aiheisiin ja kuinka metsäalan imagoa voitaisiin parantaa, jotta nuoret saataisiin taas kiinnostumaan metsäalasta. Molempien kokouspäivien iltapäivät oli varattu työpajatyöskentelyyn, jossa osallistujat pääsivät pienemmissä ryhmissä keskustelemaan päivän aiheista.

Kokouksen kolmantena ns. retkeilypäivänä tuotiin esille suomalaista metsäosaamista ja havainnollistettiin, kuinka sitä voidaan hyödyntää metsäalan koulutuksessa. Lisäksi esiteltiin käytännön esimerkki, jossa kansainvälisyys ja suomalainen laadukas metsämaisterikoulutus ovat tuottaneet korkeatasoisia maistereita työelämän tarpeisiin ja miten yhteistyötä paikallisen yrityksen kanssa on tehty.

Symposiumin sponsoreina olivat Metsämiesten Säätiö, Suomen Metsätieteellinen Seura, Joensuun kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Arbonaut Oy Ltd sekä Joensuun Yliopiston Tukisäätiö.

Lisätietoja:

MMT Marjoriitta Möttönen, Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto,
marjoriitta.mottonen(at)uef.fi, puh. 050 442 3031

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.