Metsämiesten Säätiöltä 1,4 miljoonaa euroa apurahoja

torstaina, 13.03.2014

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,4 miljoonan euron apurahojen jaosta vuodelle 2014. Rahoituksella painotetaan tänä vuonna laaja-alaisesti metsäalan osaamisen edistämistä ja alalla työskentelevien ihmisten hyvinvoinnin lisäämistä. Näihin painoaloihin suuntautuu nyt yli puolet Säätiön tuesta metsäalalle.

Apurahat kohdentuvat Säätiön strategian eri painopistealueille seuraavasti:

  • koulutus:     403 000 eur (29 %) 71 eri hankkeeseen
  • hyvinvointi:     366 000 eur (26 %) 10 eri hankkeeseen
  • tutkimus:     229 000 eur (16 %) 30 eri hankkeeseen
  • viestintä:     225 000 eur (16 %) 15 eri hankkeeseen
  • metsäkulttuuri:     145 000 eur (10 %) 19 eri hankkeeseen
  • muu:     29 000 eur (2 %) 5 eri hankkeeseen

Koulutuksen painopistealueella Säätiö myönsi kolme 40 000 euron kehittämisapurahaa: MMT Mika Rekolan metsäalan korkeakoulutuksen osaamistarpeet ja täydennyskoulutus -tutkimushankkeelle, MMM Juha Ruuskan 4H-Metsäosaaja -hankkeelle sekä MMM Vesa Tantun metsätalousinsinöörikoulutuksen toteutuksen, seurantajärjestelmän ja työelämävastaavuuden kehittämishankkeelle. Lisäksi Säätiö tukee metsäalan kansainvälistymistä rahoittamalla yli 100.000 eurolla opiskelijoiden pääosin ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja, kansainvälisiä opintoja ja harjoitteluja.

Hyvinvoinnissa rahoitettiin Metsätalouden työhyvinvointiohjelmaa toteuttavia hankkeita. Työhyvinvointiohjelma on Säätiön strateginen monivuotinen rahoituskohde, jolla pyritään konkreettisin toimenpitein edistämään metsäalan eri organisaatioiden henkilöstön työhyvinvointia. Suurimman rahoituksen 78 000 euroa sai Metsäteho, MMT, VTM Arto Kariniemen johtama metsäalan työhyvinvoinnin kehittämisohjelman jalkauttaminen.

Tutkimuksessa suurimman rahoituksen 112 000 euroa sai MMT, professori Anne Toppisen ohjaama kaksi väitöskirjatyötä sisältävä Suomen metsäsektorin kilpailukykyä tutkiva monivuotinen hanke (KILPO), jossa analysoidaan globalisaation ja kansainvälisen politiikan vaikutuksia Suomen metsäsektorin toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn.

Viestinnässä myönnettiin 120 000 euroa koko metsäsektorin yhteisen Metsä Puhuu -tulevaisuushankkeen viimeiselle vuodelle. Hankkeesta vastaa Suomen Metsäyhdistyksessä MMM Sirpa Kärkkäinen. Hanke on Säätiön strateginen rahoituskohde, jolla viestitään nuorille monipuolisesta ja kiinnostavasta metsäalasta.

Metsäkulttuurin osalta suurimman rahoituksen sai Suomen Metsämuseo Lusto, jonka kokonaisrahoitus eri painopistealueilta oli 100 000 euroa. Lusto on Säätiön strateginen rahoituskohde, jonka kautta haetaan vaikuttavuutta metsäkulttuurin rahoitukseen.

Apuraha-anomuksia kertyi kaikkiaan 291 kappaletta, ja niiden yhteissumma oli 4,5 miljoonaa euroa.

Kaikki vähintään 1500 euron apurahan saajat löytyvät painopistealueittain oheisesta liitteestä.

Kaikille apurahanhakijoille lähetetään tieto rahoituspäätöksestä lähipäivinä. Siinä kerrotaan myönnetyn apurahan suuruus, rahoituksen luonne sekä päätökseen mahdollisesti liittyvät rajaukset.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan yleishyödyllinen säätiö. Sen tehtävänä on metsäalan kehittäminen ja tukeminen sekä metsäalan ihmisten henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö myöntää vuosittain apurahoja tutkimukseen,   metsäkulttuuri-,  koulutus- ja viestintähankkeisiin sekä metsäalalla toimivien henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseen. Apurahat ovat seuraavan kerran haettavissa 1.12.2014 - 31.1.2015 välisenä aikana Säätiön kotisivuilta löytyvän apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä Kasöörin kautta.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.