APURAHAN SAAJALLE

Hakijoille, jotka saavat myönteisen rahoituspäätöksen, lähetetään apurahapäätöspäivänä sähköposti asiasta. Lisäksi he saavat Kasööriin ilmoituksen apurahapäätöksestä, mistä selviää myönnetyn apurahan suuruus, hankekoodi, rahoituksen luonne sekä päätökseen mahdollisesti liittyvät rajaukset ja muut yksityiskohdat.

Myönteisen apurahapäätöksen saaneille luodaan Kasööriin apurahahakemuksen pohjalta apurahan käytön sopimusluonnos hakemuksen tiedoilla. Apurahan saajan tulee täydentää se myöntöpäätöstä vastaavaksi sopimukseksi. Sopimus lähetetään Kasöörin kautta Säätiöön tarkastettavaksi ja hyväksymisen jälkeen se tulee meilitse erikseen sähköisesti allekirjoitettavaksi. Sopimukseen merkityn sähköpostiosoitteen on oltava hankkeen vastuullisen johtajan henkilökohtainen sähköposti. Sopimuksen tulee olla perillä ja sisällöltään Säätiön hyväksyttävissä viimeistään kaksi viikkoa ennen sopimukseen merkittyä ensimmäisen apurahaerän maksua. Sopimus tulee allekirjoittaa sähköisesti kuun 7. päivään mennessä, jos apurahan ensimmäinen maksupäivämäärä on merkitty kyseiselle kuukaudelle. Mikäli apuraha on myönnetty yhteisölle, eikä hankkeen vastuullisella johtajalla ole sen nimenkirjoitusoikeutta, hän hankkii organisaation sisäisellä valtuutuksella oikeuden allekirjoittaa johtamansa apurahahankkeen apurahan käytön sopimus.

Mikäli hankkeen vastuullinen johtaja ei ole lähettänyt apurahasopimusta Kasöörin kautta Säätiölle sisällöltään hyväksyttävässä muodossa myöntövuoden marraskuun loppuun mennessä asia tulkitaan niin, ettei Säätiön myöntämää apurahaa käytetä, eli myöntöpäätös on peruuntunut.

Mikäli hanke saa rahoitusta, joka ei ole ollut Säätiön hallituksen tiedossa apurahapäätöstä tehtäessä, on saajan viivytyksettä ilmoitettava asiasta Säätiöön.

Mikäli apurahan saajana on työryhmä tai yksityinen henkilö, jolle/joille ollaan maksamassa henkilökohtaista apurahaa, tulee asiasta olla hakuohjeiden mukaisesti ennakkoon sovittu hakijan/hakijoiden oman työnantajan kanssa.

Kaikkien apurahansaajien on lähetettävä apurahasopimuksessa sovitussa aikataulussa Kasöörin kautta tiedote sekä kaikkien vähintään 1700 euron apurahojen (pois lukien opiskelijoiden matka-apurahat ja opintoapurahat) osalta raportti ja tilitys apurahan käytöstä. Säätiö pidättää myönnetystä apurahasta 10 %:n suuruisen "panttierän", joka laitetaan maksuun vasta kun apurahansaajan velvoitteet tiedotteen ja raportin osalta on hoidettu apurahasopimuksen mukaisesti. Raporttia ja tiedotetta ei tule toimittaa ennen kuin sopimus on hyväksytty Säätiön puolesta, muuten Kasööri ei tunnista asiaa ja panttiraha ei siirry maksuun.

Säätiö edellyttää viestintää kunkin hankkeen tuloksista ja/tai kokemuksista myös sosiaalisessa mediassa hashtagilla #mmsaatio.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.