APURAHAN SAAJALLE

Hakijoille, jotka saavat myönteisen rahoituspäätöksen, lähetetään Säätiöstä apurahan myönnöstä kertova kirje, josta selviää myönnetyn apurahan suuruus, hankekoodi, rahoituksen luonne sekä päätökseen mahdollisesti liittyvät rajaukset ja muut yksityiskohdat.

Myönteisen apurahapäätöksen saaneille luodaan Kasööriin apurahahakemuksen pohjalta apurahan käytön sopimusluonnos hakemuksen tiedoilla. Apurahan saajan tulee täydentää se myöntöpäätöstä vastaavaksi sopimukseksi. Sopimus postitetaan Metsämiesten Säätiöön allekirjoitettuna osoitteella Ulvilantie 23 b 13, 00350 Helsinki. Sopimuksen tulee olla perillä ja sisällöltään Säätiön hyväksyttävissä viimeistään kaksi viikkoa ennen sopimukseen merkittyä ensimmäisen apurahaerän maksua. Mikäli sopimus ei saavu Säätiöön myöntövuoden marraskuun loppuun mennessä asia tulkitaan niin, ettei Säätiön myöntämää apurahaa käytetä, eli myöntöpäätös on peruuntunut.

Mikäli hanke saa rahoitusta, joka ei ole ollut Säätiön hallituksen tiedossa apurahapäätöstä tehtäessä, on saajan viivytyksettä ilmoitettava asiasta Säätiöön.

Kaikkien apurahansaajien on lähetettävä apurahasopimuksessa sovitussa aikataulussa Kasöörin kautta tiedote sekä raportti ja tilitys apurahan käytöstä. Säätiö pidättää myönnetystä apurahasta 10 %:n suuruisen "panttierän", joka laitetaan maksuun vasta kun apurahansaajan velvoitteet tiedotteen ja raportin osalta on hoidettu apurahasopimuksen mukaisesti.

Säätiö edellyttää viestintää kunkin hankkeen tuloksista ja/tai kokemuksista myös sosiaalisessa mediassa hashtagilla #mmsaatio.