Metsäala viestii ja näkyy

Metsä tutuksi lapsille ja nuorille

Osaavat tekijät metsässä

Hyvinvoivat tekijät metsässä

Metsähistorian tallennus ja esilletuonti

Ennakoivalla tutkimuksella kansainvälisessä kärjessä

LAHJOITUSTEN KÄYTTÖKOHTEITA

Metsäala viestii ja näkyy

Säätiö lisää metsäalan tunnettuutta, vetovoimaa ja arvostusta. Arvostuksen lisääminen edellyttää alan osaamisen, ammattitaidon, tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen tekemistä tunnetuksi. Esimerkkeinä rahoitetuista hankkeista Puhetta metsästä -viestintäopas metsäalan opiskelijoille ja ammattilaisille sekä Yle Areenan kautta katsottavissa oleva Suomi on metsäläinen -sarja

Metsä tutuksi lapsille ja nuorille

Osaavat ja motivoituneet sekä kansainvälisesti verkostoituneet nuoret ovat tärkeitä metsäalan menestymiselle.  Verkostojen kasvattamiseksi Säätiö rahoittaa metsäalan opiskelijoiden kansainvälisiä opintoja, ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja ja harjoitteluja. Lisäksi tuemme toimialalla keskeisiä kysymyksiä ratkovia opinnäytetöitä. Annamme myös vuosittain toiminta-avustuksia eri opiskelijajärjestöille ja myönnämme stipendejä opinnoista valmistuville nuorille.

Osaavat tekijät metsässä

Metsäopettajien Akatemia kehittää metsäalan opettajien tulevaisuuden taitoja. Opettajien rooli metsäalan osaamisessa ja uudistumisessa on merkittävä: työelämän tarpeet tuntevat sekä oivaltavan oppimisen keinoja käyttävät opettajat ja oppilaitokset antavat opiskelijoille paremmat valmiudet työelämään ja tuottavat sekä hyödyllistä tietoa että tutkimustuloksia alan menestymiseen. Lisäksi Säätiö rahoittaa Metsäkoulutus ry:n kautta lukuisia muita metsäalan koulutuksen kehittämishankkeita. 

Hyvinvoivat tekijät metsässä 

Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa: ihminen ja metsä. Osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat alan keskeisin menestystekijä. Metsien hoidossa Suomi on maailma johtavia maita, sama johtoasema on tavoitteena ihmisten johtamisessa metsäalalla. Säätiö tekee itsenäisenä toimijana metsäalan tulevaisuutta vahvistavia avauksia esimerkkeinä metsäalan työhyvinvointiohjelma ja Metsäalan Johtamisakatemia. Metsäammattilaiset tarvitsevat jatkossa uusia taitoja ja osaamista työhyvinvointinsa takaamiseksi, tätä varten on valmisteilla uusia valmennuspaketteja.
 
Metsämiesten Säätiö nostaa esille ja palkitsee myös arjen työyhteisösankareita metsäalalla. Myönnämme Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendejä. Stipendit ovat keino kehittää työyhteisöjen sisäistä kulttuuria yhteisöä vahvistavaksi.

Metsähistorian tallennus ja esilletuonti – tunne juuresi

Metsäkulttuurin tunteminen auttaa ymmärtämään suomalaisten synnyinjuuria, ihmisten nykyistä metsäsuhdetta ja ajankohtaista metsäkeskustelua. Suomalainen metsäsuhde tarkoittaa ihmisen muuttuvaa ja yksilöllistä suhdetta metsään. Metsäsuhde on osa identiteettiä, joka kehittyy elämän varrella ja on elävä ja muuttuva. Metsä on aina ollut suomalaisen toimeentulon ja kulttuurin perusta – niin myös nykyisin.

Ennakoivalla tutkimuksella kansainvälisessä kärjessä

Ennakoimalla tulevaa ja vaikuttamalla tulevaisuuden rakentumiseen suomalainen metsäala säilyttää kansainvälisen edelläkävijän asemansa. Säätiö tukee esimerkiksi FutureForest 2040 –tutkimusohjelmaa, joka käsittelee metsäalan rakenteellisia muutoksia sekä markkina- ja työllisyysnäkymiä vuoteen 2040. Hankkeen tavoitteena on ennakoimalla luoda tiekartta, miten metsäala, siihen liittyvät tuotteet ja palvelut sekä puun käyttö tulevat muuttumaan lähivuosikymmeninä.

Rahoituksellamme syntyy paljon muutakin. Rahoittamamme hankkeet tiedottavat tuloksistaan ja pääset lukemaan niitä nettisivujemme Apurahahankkeiden tiedotteet ja Tuloksia -osioissa.
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.