Metsäala viestii ja näkyy

Metsä tutuksi lapsille ja nuorille

Osaavat tekijät metsässä

Hyvinvoivat tekijät metsässä

Metsähistorian tallennus ja esilletuonti

Ennakoivalla tutkimuksella kansainvälisessä kärjessä

TULOSTETTAVAT LAHJOITUSESITTEET

Lahjoituksesi kokonaisuudessaan haluamaasi asiaan 

Vuosittain 2/3 Säätiön saamista apurahahakemuksien euroista jää rahoittamatta, koska jaettava raha ei riitä. Säätiö rahoittaa painopistealueidensa mukaisia koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opintomatkoja, opinnäytetöitä sekä tukee painopistealueiden mukaista muuta toimintaa. Vuosittain rahoitushaussa tulee noin viiden miljoonan euron edestä hankehakemuksia. Jotta voisimme kasvattaa rahoitusta, keräämme lahjoituksia. Lahjoituksesi ja sen tuoton käytämme koko lahjoitussumman apurahoina tärkeänä pitämääsi asiaan metsäalalla.

Tutustu esimerkkikohteisiin 

Sinä päätät, mihin kohteeseen lahjoituksesi käytetään. Mietintääsi helpottamaan olemme koonneet lahjoitusesitteisiin esimerkkejä, mihin lahjoituksesi ja sen tuotto voitaisiin ohjata. Halutessasi keskustella tai saada lisätietoja, ota yhteyttä kehityspäällikkö Veikko Iittaiseen (puh. 040 631 4771, veikko.iittainen@mmsaatio.fi) tai palvelupäällikkö Aija Järnstedtiin (puh. 0400 882 022, aija.jarnstedt@mmsaatio.fi).

Tutustu lahjoitusesitteisiin ja jaa niitä tulosteina sekä sähköpostin liitteinä:
EU:n metsiä koskevaan päätöksentekoon vaikuttaminen
Metsäalalta valmistuvalle stipendin lahjoittaminen
Metsän talouskäytön jatkaminen Metsätestamentilla
Metsässä tehtävän hyvän työn näkyminen
Metsästä saatavan hyvinvoinnin jatkuminen
Savottajätkien perinnön tehostaminen

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.