Metsäala viestii ja näkyy

Metsä tutuksi lapsille ja nuorille

Osaavat tekijät metsässä

Hyvinvoivat tekijät metsässä

Metsähistorian tallennus ja esilletuonti

Ennakoivalla tutkimuksella kansainvälisessä kärjessä

Lahjoittajagalleria - metsäalan tulevaisuuden rakentajat

Metsäalan tulevaisuuden rakentajat -lahjoittajagalleriaan Metsämiesten Säätiö kutsuu ja julkaisee henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka ovat lahjoittaneet Säätiölle apurahojen jakoon vähintään 10 000 euroa tai vastaavasti kiinteää omaisuutta, vaikkapa metsätilan. Lahjoitus ohjataan kokonaisuudessaan lahjoittajan kanssa sovittuun kohteeseen metsäalalla. Lahjoituksen voi tehdä myös tuntemattomana, jolloin lahjoittaja ei näy Lahjoittajagalleriassa. 

Metsäalan tulevaisuuden rakentajat näkevät metsän mahdollisuudet elinkeinona ja merkityksen suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin tuojana. Lahjoittajat haluavat tukea metsäalan kehittymistä ja mahdollistaa hankkeiden rahoittamisen metsäalan, siitä kiinnostuneen nuorison ja metsäalalla toimivien ammattilaisten hyväksi.

Metsämiesten Säätiö ja metsäala kiittävät lahjoittajia merkittävästä panoksesta metsäalan hyväksi tehtävään työhön. Lahjoittajan kuva ja tiedot lahjoituksesta säilyvät näillä sivuilla ikuisesti, jos lahjoittaja on halunnut lahjoituksensa julkiseksi. 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.