METSÄMIES JA METSÄALA

Metsämiesten Säätiössä metsämiehillä tarkoitetaan metsäalan eri tehtävissä olevia tai niissä aikaisemmin toimineita sekä muita tämän alan edistämisessä ansioituneita ammattihenkilöitä, eli metsäosaajia. Heidän toimintansa voi olla varsinaista metsäalan työtä tai välillisesti sitä edistävää.

Säätiön toiminnassa metsäala käsittää metsätalouden, metsäntutkimuksen, metsäalan koulutuksen ja metsätyön.