METSÄALAN RADIOKAMPANJA   

Tule mukaan metsäalan yhteiseen radiokampanjaan, jonka tavoitteena on koota metsäalan toimijat tuomaan näkyväksi metsäalan merkitystä ja metsien hyväksi toimimista sekä kertomaan ja innostamaan alan monipuolisiin opiskelu- ja työmahdollisuuksiin. 

Kahdesti vuodessa
Metsäasia kuuluu positiivisesti radioaalloilla kampanjan kautta kahdesti vuodessa. Tuhat euroa on pienin osallistumiskustannus ja sillä saa sata toistoa. Kampanja toteutetaan yhteiskunnallisena viestintänä eli mainokset eivät ole yksittäisen toimijan markkinointia vaan yleisempää metsäasian edistämistä. Yhteiskunnallisena viestintänä kampanja saa radiomainokset selkeästi normaalia edullisempaan hintaan. Yksittäisen mainoksen toistopaketin voi ottaa myös toimijajoukon yhteistilauksena (esim. koulutustason mainos). Metsämiesten Säätiö osallistuu kampanjaan maksamalla mainosten teot ja vaikuttavuustutkimuksen kustannukset.

Vaikuttavuustutkimus kertoo kampanjan onnistumisesta
Kampanjan tavoittavuuteen vaikuttaa kampanjan kokonaistoistomäärä, joka muodostuu kampanjaan osallistuvien toimijoiden tilauksista. Kampanjan mainoksia on kuultu keskimäärin 6-10 kertaa. Kampanjasta tehdään vaikuttavuustutkimus, jossa nettikyselyllä tutkitaan 500 kuuntelijan kokemukset kampanjasta. Metsäalan radiokampanjan vaikuttavuustulokset ovat vaihdelleet huomioarvoltaan 33 prosentista 40 prosenttiin, jotka ovat yhteiskunnallisen viestinnän kampanjoiden 36 prosentin keskiarvon tasoa. Tulosten mukaan metsäalan radiokampanjoiden äänimaailmoista on pidetty ja mainokset ovat olleet informatiivisia, selkeitä ja vastuullisia sekä saaneet kuulijat miettimään metsäasioita ja alalle kouluttautumista.

Liity mukaan
Metsäalan eri toimijoita on ollut viime kampanjoissa mukana noin kolmekymmentä. Jos mukaan tulo kiinnostaa, ota yhteyttä Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö Veikko Iittaiseen, puh. 040 631 4771, veikko.iittainen@mmsaatio.fi.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.