TEKIJÄNOIKEUDET

Tämän verkkosivuston sisällön ja oikeudet omistaa Metsämiesten Säätiö (jäljempänä Säätiö). Yksittäisten kuvien omistajina on Säätiön lisäksi Suomen Metsämuseo Lusto. Kuvien käytöstä sekä omaan että kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen.

Säätiö vastaa verkkosivuston sisällöstä. Havaitut virheet korjataan viivytyksettä. Ne voi osoittaa sähköpostitse osoitteeseen toimisto(at)mmsaatio.fi.

Verkkosivuston materiaalit ovat vapaasti tulostettavissa ja sellaisena käytettävissä. Materiaalien kaupallinen käyttö on kielletty. Aineistoon viitattaessa ilmoitetaan sivujen www-osoite ja päivämäärä.

Mikäli sivuilta kopioitua materiaalia muutetaan, muutoksen tekijä vastaa muutetun materiaalin sisällöstä eikä muutettua sisältöä saa esittää Säätiön nimissä. Muutoksen tekijä vastaa myös kuvien tekijänoikeuskorvauksista niiden haltijalle.

Säätiö ei vastaa näillä sivuilla julkaistujen rahoittamiensa hankkeiden tiedotteiden sisällöstä eikä niistä muista www-palveluista, joille on mahdollista siirtyä tämän verkkosivuston linkkiyhteyksien kautta.

Säätiön www-palvelut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Säätiö voi vapaasti tehdä palveluun muutoksia tai lisäyksiä. Sivuilla voi olla osuuksia, joiden täyttä toimivuutta kaikilla laitteilla ja ohjelmilla emme voi taata.

Emme vastaa mahdollisesta vahingosta, jonka näiden sivujen käyttö saattaa aiheuttaa, mukaan lukien suora tai välillinen taloudellinen menetys, tietokoneelle aiheutunut vahinko, tietokoneelle asennetun tiedon häviäminen, ajanhukka tai muu haitta.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.