Myönnetyt apurahat

Ohessa lehdistötiedotteet myönnetyistä apurahoista viimeksi kuluneiden 10 vuoden ajalta.

Kunkin vuoden tiedotteen loppupuolella on linkki sen vuoden apurahansaajaluetteloon, joka on erillinen pdf-dokumentti.

Apurahansaajaluettelossa ovat mukana kaikki vähintään 1500 euron suuruiset apurahat. Tätä pienemmät apurahat ovat pääosin metsäalan opiskelijoille kansainvälisyyden lisäämiseksi kohdennettuja matka- ja opintoapurahoja.