METSÄMIESTEN SÄÄTIÖLTÄ 1,7 MILJOONAA EUROA APURAHOJA

maanantai, 13.03.2023

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,7 miljoonan euron apurahoista vuodelle 2023. Rahoitus kohdentuu Säätiön julkisen strategian mukaisesti metsäalalle, erityisesti alan nykyisiin ja tuleviin ammattilaisiin, sillä osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat metsäalan keskeisin menestystekijä.

Suurin osuus rahoituksesta kohdistuu osaamisen vahvistamiseen. Kaikkiaan apurahat kohdentuvat metsäalan hyväksi seuraavasti:
•    Osaaminen: 446 000 euroa (26 %) 30 eri hankkeeseen
•    Ennakointi: 399 000 euroa (23 %) 7 eri hankkeeseen 
•    Tunnettuus: 302 000 euroa (18 %) 24 eri hankkeeseen 
•    Metsäkulttuuri: 221 000 euroa (13 %) 10 eri hankkeeseen 
•    Verkostot: 170 000 euroa (10 %) 48 eri hankkeeseen 
•    Hyvinvointi: 156 000 euroa (9 %) 7 eri hankkeeseen
•    Muu: 19 000 euroa (1 %) 3 eri hankkeeseen

Rahoitus laittaa liikkeelle lukuisia uusia latuja metsäalalla: selvitys Metsäalan EU- akatemiasta, strategia suomalaisen metsäosaamisen kansainvälistämiseksi, tutkimus metsäalan työvoimapulan ratkaisuista, tutkimus puunhankinta- ja metsäneuvontaorganisaatioiden työntekijöiden osallisuuden kokemuksista sekä selvitys metsäkoneenkuljettajakoulutuksen työelämässä tapahtuvan oppimisen kustannusten jaosta. Niin ikään rahoitus kehittää laajasti metsäalan koulutuksen laatua erityisesti muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän tarpeista käsin.

Metsäalan Johtamisakatemiasta vastaa tämän rahoituspäätöksen myötä TTS Työtehoseura ja metsäalan ammattilaisiin kohdistuvan metsähyvinvointihankkeen koordinoinnista Tapio Oy. Metsäopettajien Akatemiasta vastaa jatkossa Säätiön rahoituksella Metsäkoulutus ry.

Suomen Metsämuseo Luston peruskorjaukseen kohdennettiin 150 000 euroa. Säätiö rahoittaa korjausta erityisehdoin vuosina 2021-2024 yhteensä enintään 15 % hankkeen kuluista ja enintään yhteensä 600 000 eurolla. 

Metsäosaaja 2030 -tohtorikoulutukseen liittyen rahoitetaan väitöskirjatöitä metsäalan korkeakoulutuksen johtamiskoulutuksesta sekä sosiaalisesta kestävyydestä metsäalalla. Metsäalan pienten ja keskisuurten toimijoiden henkilöstön koulutustuen puitteissa rahoitetaan kahta kriteerit täyttävää hakemusta. 

Metsäalan opiskelijoiden kansainvälistymisen sekä opiskelijajärjestöjen rahoitus kasvoi merkittävästi kuten myös alan tunnettuutta lisäävien ja tulevaisuutta ennakoivien hankkeiden rahoitus. 

Kaikki vähintään 1 500 euron apurahan saajat löytyvät oheisesta liitteestä. Kaikille apurahaa hakeneille lähetetään tieto rahoituspäätöksestä sähköpostitse.

Apuraha-anomuksia kertyi kaikkiaan 239 kappaletta ja niiden yhteissumma oli 4,7 miljoonaa euroa. Myönnetty rahoitus kattoi 37 % koko haun yhteissummasta. Koska Säätiön sijoitusomaisuus ei tuota riittävästi jaettavaa apurahojen hakupaineeseen nähden, pyrkii Säätiö saamaan rahoitukseen lisäystä lahjoituksina. Kaikki saadut lahjoitukset käytetään lyhentämättömänä ja korvamerkittynä lahjoittajan toiveen mukaisesti metsäalan hyväksi apurahoina tai stipendeinä.

Lisätietoja:
Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.