TIEDOTTAMINEN

Kaikilta Metsämiesten Säätiön rahoittamilta hankkeilta edellytetään viestintää hankkeen tuloksista. Tarkoituksena on tulosten, kokemusten ja saatujen oppien levittäminen ja käytäntöön vienti. Viestiä voi mm. toimittamalla tiedotteen tiedotusvälineille, kirjoittamalla asiantuntija-artikkelin, matkakertomuksen tms. sopivaan mediaan, järjestämällä kohderyhmälle seminaarin tai retkeilyn, jne.

Järjestimme keväällä 2021 viestintäkoulutuksen, jossa käsiteltiin myös tiedotteen tekemistä. Löydät materiaalit ja webinaaritallenteen täältä: https://www.mmsaatio.fi/saatio/webinaarit/viestintakoulutus-15.4.2021.html

Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle ja soveltuville tiedotusvälineille toimitetaan enintään sivun mittainen tiedote hankkeesta ja sen tuloksista. Säätiö julkaisee tiedotteet kotisivuillaan ja mahdollisesti välitämme niitä toimittajille. Tutkimushankkeiden viestinnässä on oltava täsmällinen sen suhteen, onko kyseessä tieteellinen tutkimus, tutkimus vai selvitys.

Tiedote Säätiölle tehdään apurahan käytön sopimuksessa sovitulla aikataululla Kasöörin tiedotelomakkeella. Tiedotelomaketta käytetään myös raportoitaessa opiskelijoiden opinto- tai matka-apurahoista tai mistä tahansa alle 1 700 euron apurahasta, joista kaikista raportoidaan ainoastaan lähettämällä Säätiölle tiedote.

On tärkeää, että lähetät tiedotteen Kasöörin kautta, sillä silloin järjestelmä toteaa tiedotteen vastaanotetuksi, mikä on edellytys panttirahan siirtymiseksi maksatukseen. Jotta panttirahan automattinen maksuunpano onnistuu, pitää hankekoodin olla oikea, eikä useampaa hankekoodia voi antaa kerralla.

Seuraavassa ovat ohjeet Kasöörin tiedotelomakkeen täyttöön:

Tiedotteen otsikko

Tiedotteen otsikon tulee olla lyhyt, ytimekäs, kiinnostusta herättävä sekä hanketta tai sen tuloksia kuvaava.

Tiedotteen sisältö

Tiedotteessa hankkeen tärkein saavutus tai tulos kirjoitetaan tiedotteen alkuun. Taustatiedot, kuten esimerkiksi Säätiön rooli hankkeen rahoittajana, kirjataan tiedotteen loppupuolelle.

Voit kirjoittaa varsinaisen tiedoteosan myös tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopioida sen Kasöörin tiedotelomakkeelle.

Jos kyseessä on opiskelijaryhmän opintomatka, täytyy tiedotteesta käydä ilmi, kuinka monta osallistujaa matkalla oli.

Tiedotteen kuva

Lisääthän tiedotteeseen kuvan, joka kertoo hyvin hankkeestasi ja luo mielikuvaa tiedotteen tai somejulkaisun lukijalle. Kuva voi olla jpg-, png-, gif-, tiff-, tai pdf-muodossa. Lataamalla kuvan luovutat Metsämiesten Säätiölle oikeuden käyttää sitä viestinnässään kotisivuillaan ja somekanavissaan. Voit ladata Kasööriin enintään kolme kuvaa. 

Esikatselu ja lähetys

Tiedote kannattaa lukea huolellisesti läpi esikatselussa tai sen tulosteena ennen lähettämistä Säätiöön.

Lähetä tiedote klikkaamalla ”Hyväksy tiedote ja lähetä se Metsämiesten Säätiöön”. Lähetetty tiedote on lopullinen eikä sitä pääse enää muuttamaan.

Muut toiminnot

Voit poistaa tiedotteen, jota ei vielä ole lähetetty, valitsemalla ”Muut toiminnot” –kohdasta ”Poista tiedote”.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.