TIEDOTTAMINEN

Hankkeen tiedotus Säätiölle tehdään apurahan käytön sopimuksessa sovitulla aikataululla Kasöörin kautta. Seuraavassa ovat ohjeet Kasöörin tiedotelomakkeen täyttöön:

Yleistä

Kaikilta Metsämiesten Säätiön rahoittamilta hankkeilta edellytetään viestintää hankkeen tuloksista. Keskeisenä viestinnän tavoitteena on tulosten, kokemusten ja saatujen oppien levittäminen ja käytäntöön vienti. Viestiä voi mm. toimittamalla tiedotteen tiedotusvälineille, kirjoittamalla asiantuntija-artikkelin, matkakertomuksen tms. sopivaan lehteen, järjestämällä kohderyhmälle seminaarin tai retkeilyn, jne. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle ja soveltuville tiedotusvälineille toimitetaan enintään sivun mittainen tiedote hankkeesta ja sen tuloksista. Säätiö julkaisee tiedotteet kotisivuillaan www.mmsaatio.fi kohdassa ”Rahoituksen tuloksia” ja mahdollisesti välitämme niitä toimittajille.

Tiedotelomaketta käytetään myös raportoitaessa opiskelijoiden opinto- tai matka-apurahoista tai mistä tahansa alle 1 700 euron apurahasta, joista kaikista raportoidaan ainoastaan lähettämällä Säätiölle tiedote.

On tärkeää, että lähetät tiedotteen Kasöörin kautta, sillä silloin järjestelmä toteaa tiedotteen vastaanotetuksi.

Tiedotteen otsikko

Tiedotteen otsikon tulee olla lyhyt, ytimekäs, kiinnostusta herättävä sekä hanketta tai sen tuloksia kuvaava.

Tiedotteen sisältö

Tiedotteessa hankkeen tärkein saavutus tai tulos kirjoitetaan tiedotteen alkuun. Taustatiedot, kuten esimerkiksi Säätiön rooli hankkeen rahoittajana, kirjataan tiedotteen loppupuolelle.

Voit kirjoittaa varsinaisen tiedoteosan myös tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopioida sen Kasöörin tiedotelomakkeelle.

Jos kyseessä on opiskelijaryhmän opintomatka, täytyy tiedotteesta käydä ilmi, kuinka monta osallistujaa matkalla oli.

Esikatselu ja lähetys

Tiedote kannattaa lukea huolellisesti läpi esikatselussa tai sen tulosteena ennen lähettämistä Säätiöön.

Lähetä tiedote klikkaamalla ”Hyväksy tiedote ja lähetä se Metsämiesten Säätiöön”. Lähetetty tiedote on lopullinen eikä sitä pääse enää muuttamaan.

Muut toiminnot

Voit poistaa tiedotteen, jota ei vielä ole lähetetty, valitsemalla ”Muut toiminnot” –kohdasta ”Poista tiedote”.