Metsämiesten Säätiöltä apurahoja 106 eri hankkeelle

perjantai, 12.03.2021

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,6 miljoonan euron apurahoista vuodelle 2021. Rahoitus kohdentuu Säätiön julkisen strategian mukaisesti metsäalalla toimiviin ammattilaisiin, sillä osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat metsäalan keskeisin menestystekijä.

Lisäksi Säätiön hallitus päätti 150 000 euron ylimääräisestä apurahasta Suomen Metsämuseo Luston peruskorjaukseen. Säätiö rahoittaa korjausta tietyin erityisehdoin neljän vuoden kuluessa yhteensä enintään 15 % hankkeen kuluista ja enintään 600 000 euroa. Ylimääräisen apurahan mahdollisti COVID-19-pandemian aiheuttama myönnettyjen apurahojen käyttämättä jättäminen viime vuonna.

Apurahoilla Säätiö hakee vahvaa vaikuttavuutta metsäalan hyväksi seuraavasti:

  • Osaaminen: 539 000 euroa (30 %) 42 eri hankkeeseen
  • Metsäkulttuuri: 331 000 euroa (18 %) 15 eri hankkeeseen
  • Ennakointi: 329 000 euroa (18 %) 7 eri hankkeeseen
  • Hyvinvointi: 245 000 euroa (14 %) 4 eri hankkeeseen
  • Tunnettuus: 238 000 euroa (13 %) 13 eri hankkeeseen
  • Verkostot: 97 000 euroa (5 %) 24 eri hankkeeseen
  • Muu: 17 000 euroa (1 %) 2 eri hankkeeseen

Suurimman rahoituksen 160 000 euroa sai Säätiön synnyttämä Metsäalan Johtamisakatemia, josta vastaa Metsäteho Oy pääosin ulkoisin asiantuntijaresurssein. Rahoitus käsittää kolme I-kurssia, kaksi II-kurssia sekä lisäkurssin ja vaikuttajabrunssin.

Säätiö rahoittaa myös useita mittavia tutkimushankkeita. Euroopan metsäinstituutin ja Etlan yhteinen nelivuotinen tutkimushanke, joka käsittelee metsäalan rakenteellisia muutoksia sekä markkina- ja työllisyysnäkymiä vuoteen 2040, saa Säätiön rahoitusta vuosina 2019-2022 yhteensä 400 000 euroa. Suomalaista metsäsuhdetta tutkitaan ja tehdään tunnetuksi Metsämuseo Luston ”Metsäsuhteiden Suomi 2035 – elävät metsäsuhteet kestävän kulttuurin muutosvoimaksi” -hankkeessa 2020-2022 yhteensä 225 000 eurolla sekä ”Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa” -tutkimushankkeessa 2019-2022 yhteensä 200 000 eurolla.

Nyt myönnettiin jatkorahoitus jo alkaneille neljälle väitöskirjahankkeelle. Säätiön käynnistämän Metsäosaaja 2030 -tohtorikoulutuksen teemat eivät valitettavasti poikineet uusia väitöskirjatöiden rahoitushakemuksia. Niinikään metsäalan opiskelijoiden rahoitushakemukset kansainvälistymiseen laskivat murto-osaan aiemmasta COVID-19-pandemian vuoksi.

Kaikki vähintään 1 500 euron apurahan saajat löytyvät oheisesta liitteestä. Kaikille apurahaa hakeneille lähetetään tieto rahoituspäätöksestä sähköpostitse.

Apuraha-anomuksia kertyi kaikkiaan 193 kpl ja niiden yhteissumma oli 4,4 miljoonaa euroa. Myönnetty rahoitus kattoi 41 % koko haun yhteissummasta. Koska Säätiön sijoitusomaisuuden keskimääräinen 6 % tuotto ei tuo riittävästi jaettavaa apurahojen hakupaineeseen nähden, Säätiö on käynnistänyt lahjoitusvarojen keruun. Kaikki saadut lahjoitukset käytetään lyhentämättömänä metsäalan hyväksi lahjoittajan toiveen mukaisesti.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.