VIESTINTÄÄ TUKEVA TYÖNANTAJA -PALKINTO   

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa esille metsäalan työnantajia, jotka rohkaisevat ja tukevat työntekijöitään henkilökohtaiseen viestintään eli metsäalan positiiviseen esiintuontiin esim. kouluissa, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja radiossa. Siksi Säätiö on ottanut käyttöön Viestintää tukeva työnantaja -palkinnon. 

Viestintää tukeva työnantaja -palkinto kertoo työyhteisön panostavan metsäviestintään ja innostavan sekä tukevan siinä työntekijöitään onnistumisiin. Palkinto käsittää rahapalkinnon, kunniakirjan, tunnuksen ja myönteisen julkisuuden. Rahapalkinto määräytyy henkilöstön määrän perusteella 100 euroa/henkilö, kuitenkin enintään 2 000 euroa.Palkintohakemuksessa kannattaa tuoda esiin työnantajan toiminnan lähtökohdista esim. seuraavia asioita: 
•    työnantajan myönteinen linjaus viestintään 
•    työnantaja nostaa esille metsäviestinnän arjen onnistumisia 
•    työnantaja hyväksyy myös epäonnistumisia ja tukee työntekijää 
•    työnantaja käy keskustelua odotuksista viestintää kohtaan ja tarjoaa opastusta 
•    työnantajan saamat hyödyt henkilöstön aktiivisesta viestinnästä sekä
•    työnantaja mittaa viestinnän määriä ja ne ovat osa vuosiraporttia.

Mikä ei näy, sitä ei tunne ja sitä ei ole olemassa. Ja sellaista on mahdoton arvostaa. Omasta työstä ja omasta osaamisesta rehellisesti ja persoonallisesti kertomalla (onnistumisineen ja epäonnistumisineen) muovataan käsityksiä metsäalasta. Näin päivittäinen työ metsässä ja muissa tehtävissä saa osaajan kasvot ja metsäalan monipuoliset työtehtävät tulevat tutuiksi. Samalla tulee näkyväksi, miten metsäalan työtehtävissä yhteensovitetaan metsänomistajien tavoitteita sekä metsään liittyviä erilaisia taloudellisia-, ekologisia-, virkistyksellisiä- ja kulttuurillisia arvoja. Työ metsäalalla on moniarvoista.
 
Metsäalan, sen yritysten ja yhteisöjen tulevaisuus rakentuu luottamukseen. Sen rakentamisessa ei riitä ainoastaan hyvin tehty työ metsässä. Meidän on tuotava osaaminen näkyväksi ja siinä viestinnän rooli on keskeinen. 

Viestintää tukeva työnantaja -palkintoa voi esittää omasta työyhteisöstä sekä ulkopuolelta. Palkintoa haetaan tämän sivun alaosan lomakkeella. Haku on auki läpi vuoden ja palkinto maksetaan työnantajan suomalaiselle pankkitilille. Palkinnon toivomme kohdistuvan niin, että henkilöstön viestintäintoa nostatetaan entisestään. 

Vastaanottamalla Viestintää tukeva työnantaja -palkinnon sen saaja hyväksyy, että Säätiö julkaisee lehdistötiedotteena palkinnon saajan, myöntämisperusteet, tekee jutun uutiskirjeeseen, julkaisee tietoa somekanavissaan sekä pitää näitä tietoja sivuillaan. 

Täytä hakemuksessa pyydetyt tiedot ja paina ”Lähetä” -painiketta.
Viestintää tukeva työnantaja -palkintoa haetaan seuraavalle työnantajalle
Palkinnon perustelut
Hakemuksen voi tehdä anonyyminä tai ilmoittaa henkilön, joka antaa hakemuksesta lisätietoa.

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.