ARVOT JA HYVEET

Metsämiesten Säätiön arvot kuvaavat säätiön toiminnan tavoitteellisuutta ja painotuksia. Säätiön arvot ovat:

  • Riippumattomuus: Olemme itsenäinen päätöksentekijä
  • Tulevaisuuteen suuntautuneisuus: Olemme luova ja ennakkoluuloton kehittäjä
  • Yhteistyökykyisyys: Teemme määrätietoisesti yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

Metsämiesten Säätiön hyveet kuvaavat säätiön toimintatapoja ja yleisiä arvostuksia. Säätiön hyveet ovat:

  • Pitkäjänteisyys: Toimimme johdonmukaisesti ja vakaasti
  • Luotettavuus: Olemme avoin ja luotettava kumppani
  • Ennakkoluulottomuus: Kokeilemme uutta.