ARVOT JA HYVEET

Metsämiesten Säätiön arvot kuvaavat sen toiminnan tavoitteellisuutta ja painotuksia. Säätiön arvot ovat:

  • Riippumattomuus: Olemme itsenäinen päätöksentekijä
  • Tulevaisuuteen suuntautuneisuus: Olemme luova ja ennakkoluuloton kehittäjä
  • Yhteistyökykyisyys: Teemme määrätietoisesti yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

Metsämiesten Säätiön hyveet kuvaavat sen toimintatapoja ja yleisiä arvostuksia. Säätiön hyveet ovat:

  • Pitkäjänteisyys: Toimimme johdonmukaisesti ja vakaasti
  • Luotettavuus: Olemme avoin ja luotettava kumppani
  • Ennakkoluulottomuus: Kokeilemme uutta
  • Viestintä: Viestimme ajassa monipuolisesti tietoon pohjautuen
  • Tasa-arvo: Kohtelemme ihmisiä yhdenvertaisesti.


Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.