”METSÄOSAAJA 2030” -TOHTORIKOULUTUS

Metsämiesten Säätiöllä on oma "Metsäosaaja 2030" -tohtorikoulutus, jonka tavoitteina ovat osaamisen ja tiedon lisääminen Säätiön vuosittain nimeämistä aiheista. Tohtorikoulutus on yksi moottori, jonka avulla Säätiö kehittää toimialaa ja antaa tieteellisen pätevöitymisen mahdollisuuden alalle keskeisissä teemoissa.

Aiheet, joita Säätiö on kiinnostunut rahoittamaan ovat:

Metsäalan viestintä. Tutkimuskysymyksiä ovat:
1) Mitä haasteita metsäalan viestinnässä on, mikä on metsäalan kyky viestiä ja jakaa vastuuta
2) Mistä ja miten metsäala käy dialogia erityisesti sosiaalisessa mediassa
3) Suhteessa alan merkittävyyteen, miten ja kenen metsäalalla on viestittävä arvostuksen ja kiinnostavuuden lisäämiseksi
4) Mitkä ovat viestinnän vaikuttavuuden lisäämisen keinoja

Metsäalan ennakointityö. Tutkimuskysymyksiä ovat: 
1) Millaista ennakointityötä toimiala tarvitsee yhteisesti
2) Miten toteutettu ennakointityö palvelee pienyritysten ja alan toimivien ihmisten kehittymistä
3) Miten ennakointityö on järjestettävissä

Metsäalan työelämän tarpeita vastaava koulutusjärjestelmä. Tutkimuskysymyksiä ovat:
1) Löytyykö muualta koulutusjärjestelmiä, jotka sopisivat Suomeen nykyistä paremmin
2) Työelämän lähtökohdista nousevat koulutuksen kehittämistarpeet
3) Koulutusjärjestelmän kustannustehokkuustarkastelu

Markkinoinnin ja vetovoiman panokset metsäalalla ja muilla aloilla. Tutkimuskysymyksiä ovat:
1) Paljonko metsäalan toimijat investoivat kokonaisuutena maineeseensa
2) Eroaako metsäalan panos muista toimialoista
3) Millaista markkinointia tulisi lisätä ja mitä voitaisiin vähentää

Aiheiden rajaamisella Säätiö tavoittelee mahdollisimman suurta vaikuttavuutta sekä yhteyttä käytäntöön. Samalla hyväksytään se, että joihinkin aiheisiin ei saada hyväksyttävää väitöskirjahanketta. Vuonna 2020 Säätiö aloitti rahoittamaan kahta tohtorikoulutushanketta. Vuonna 2021 tavoitteena on aloittaa 1-2 uuden hankkeen rahoitus. Väitöskirjojen lisäksi Säätiö on kiinnostunut rahoittamaan myös em. teemoihin liittyviä selvityksiä ja opinnäytetöitä.
 
Säätiö sitoutuu tohtorikoulutuksessa kolmen vuoden rahoitukseen edellyttäen, että edistyminen on hyvää. Yhdelle koulutettavalle varataan vuotta kohden 45 000 euroa sisältäen 12 kuukauden palkka- ja sotukulut, tutkimus- ja tilaisuuskulut sekä yleiskulut enintään viisi prosenttia. Lisäksi on mahdollista anoa erikseen muutamien tuhansien eurojen lisärahoitusta tutkimuskuluihin. Rahoituksen hakijana voi olla ohjaava yliopisto, tutkimuslaitos tai koulutettava itse, joten ohjelma sopii myös varttuneemmalle tieteenharjoittajalle.

Kullekin teemalle edellytetään kaksi ohjaajaa, jotka tulevat eri yksiköistä ja eri tieteenaloilta. Yliopistojen välinen sekä käytännön työelämään kytkeytyvä yhteistyö ja opiskelijoiden sparraus ovat elementtejä, joilla voidaan parantaa tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja käytäntöön sovellettavuutta.
 
Kullekin teemalle pitää perustaa seurantaryhmä, joka kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Lisäksi teemasta pitää järjestää sparraus- ja keskustelutilaisuuksia, joihin kutsutaan paitsi tiedeyhteisön edustajia myös käytännön edustajat mukaan.

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.