METSÄOMAISUUDEN HOIDON JÄRJESTÄMISEN TAVOITETILA

Säätiöllä on ajantasainen metsävaratieto metsistään kokonaisuutena ja tilakohtaisesti:
•    ikäluokittain, puulajeittain, puutavaralajeittain, kasvupaikkatyypeittäin ja kehitysluokittain
•    hoitotarpeet (eur, min. 10 v, Säätiön tavoitteiden pohjalta)
•    hakkuumahdollisuudet (m3 ja eur) ja niiden optimointi (min. 10 v, Säätiön tavoitteiden pohjalta)
•    kasvu
•    markkina-arvo kiinteistökohtaisesti 4 vuoden välein
•    muut mahdolliset metsävaratiedot, kuten luonto- ja kulttuuriarvot

Säätiöllä on metsäomaisuuden hoidossa luotettava kumppani, joka esittää vuosittain 30.9. mennessä pts:n pohjalta metsänhoito- ja puukauppabudjetin eli hakkuu- ja hoitotoimenpiteet kustannuksineen ja tuloineen seuraavalle vuodelle.

Säätiö päättää marraskuussa seuraavana vuonna tehtävät metsänhoitotyöt ja pääosan hakkuista, vähintään talvihakkuut.

Vuoden kesähakkuut sovitaan viimeistään toukokuussa.

Hoitotyöt ja hakkuut toteutetaan vuoden aikana ja puukauppatulot tilitetään ennen vuodenvaihdetta.

15. tammikuuta mennessä kumppani raportoi edellisen vuoden toteuman:
•    puun luovutukset kokonaisuutena ja kaupoittain sekä eriteltyinä ainespuu ja muu puu
•    toteutettujen metsänhoitotöiden määrät ja hinnat työlajeittain

Kumppani vastaa sovittujen toimenpiteiden toteuttamisesta, työn jäljestä ja työn valvonnan tuloksien raportoinnista Säätiölle.

Säätiö valvoo kumppanin toimintaa ja työn laatua pistokokein.


Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.