APURAHANSAAJAN ELÄKETURVA

Henkilökohtaisiin työskentelyapurahoihin sisältyy tietyin edellytyksin apurahansaajan velvollisuus vakuuttaa oma työskentelynsä. Vakuutus kartuttaa eläkettä, sisältää työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen sekä oikeuttaa Kelan maksamiin ansiosidonnaisiin päivärahaetuuksiin.

Apurahansaaja on lakisääteisesti velvoitettu vakuuttamiseen, jos:

  • hän saa henkilökohtaista työskentelyapurahaa ja
  • apuraha koskee tiedettä tai taidetta ja
  • hän työskentelee apurahalla vähintään neljä kuukautta

Lakisääteiset vakuutusmaksut ovat noin 12-15 % työskentelyapurahan määrästä. Vakuutuksen kulut voi lisätä omaan apurahahakemukseensa Kasöörissä, mutta ne on eriteltävä.

Metsämiesten Säätiö on velvollinen ilmoittamaan Melalle ne luonnolliselle henkilölle tai työryhmälle myönnetyt tieteen ja taiteen työskentelyapurahat, joissa työskentelyn kesto on vähintään neljä kuukautta ja apurahan määrä ylittää vakuuttamisen vähimmäisrajan. Tällaisten apurahojen saajien tulee itse olla yhteydessä Melaan vakuutuksensa järjestämiseksi. Työryhmän tai hankkeen johtajan velvollisuus on ilmoittaa ryhmän jäsenten tiedot Melaan.

Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melasta, puh. 029 435 2650.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.