Metsämiesten Säätiöltä 1,7 miljoonaa euroa apurahoja 

maanantai, 14.03.2022

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,7 miljoonan euron apurahoista vuodelle 2022. Rahoitus kohdentuu Säätiön julkisen strategian mukaisesti metsäalalle ja alalla toimiviin ammattilaisiin, sillä osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat metsäalan keskeisin menestystekijä.

Selkeästi suurin osuus rahoituksesta kohdistuu osaamisen vahvistamiseen. Kaikkiaan apurahat kohdentuvat metsäalan hyväksi seuraavasti:
• Osaaminen: 447 000 euroa (27 %) 28 eri hankkeeseen
• Metsäkulttuuri: 307 000 euroa (18 %) 15 eri hankkeeseen
• Hyvinvointi: 274 000 euroa (16 %) 7 eri hankkeeseen
• Ennakointi: 274 000 euroa (16 %) 6 eri hankkeeseen
• Tunnettuus: 241 000 euroa (14 %) 19 eri hankkeeseen
• Verkostot: 120 000 euroa (7 %) 34 eri hankkeeseen
• Muu: 28 000 euroa (2 %) 4 eri hankkeeseen

Suurimman rahoituksen 155 000 euroa sai Säätiön synnyttämä, ihmisten johtamista kehittävä Metsäalan Johtamisakatemia, josta vastaa Metsäteho Oy pääosin ulkoisin asiantuntijaresurssein. Rahoitus käsittää kolme I-kurssia, yhden II-kurssin ja lisäkurssin sekä kaksi vaikuttajabrunssia.

Suomen Metsämuseo Luston peruskorjaukseen kohdennettiin 150 000 euroa. Säätiö rahoittaa korjausta erityisehdoin vuosina 2021-2024 yhteensä enintään 15 % hankkeen kuluista ja enintään yhteensä 600 000 eurolla. Peruskorjauksen laajuus edellyttää myös muilta metsäalan keskeisiltä toimijoilta vahvaa mukaantuloa rahoitukseen.

Säätiö rahoittaa myös useita mittavia tutkimushankkeita, joista seuraavat päättyvät tänä vuonna:

  • Euroopan metsäinstituutin ja Etlan yhteinen nelivuotinen tutkimushanke käsittelee metsäalan rakenteellisia muutoksia sekä markkina- ja työllisyysnäkymiä vuoteen 2040 yhteensä 380 000 euron rahoituksella.
  • Suomalaiseen metsäsuhteeseen pureudutaan nelivuotisessa ”Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa” -tutkimushankkeessa 200 000 euron rahoituksella.
  • Metsäpolitiikan vaikuttavuusarviotutkimusta sekä politiikkaohjauksen kehittämistä rahoitetaan kolmivuotisesti yhteensä 130 000 eurolla.

Metsäosaaja 2030 -tohtorikoulutus poiki yhden rahoituksen metsäalan sosiaalisen kestävyyden teemasta. Lisäksi myönnettiin jatkorahoitus jo alkaneille kolmelle väitöskirjahankkeelle sekä aloitettiin uutena metsäalan korkeakoulutusta koskevan johtamisväitöskirjatyön rahoitus.

Metsäalan pienten ja keskisuurten toimijoiden henkilöstön koulutustukeen saatiin joitakin hakemuksia, joista kahta kriteerit täyttävää hakemusta rahoitettiin. Opiskelija- ja nuorisojärjestöistä eniten rahoitusta sai Suomen 4H-liitto viestintäkampanjaansa ”It’s about taimi 2022” kaikkiaan 45 000 euroa. Sen lisäksi nyt päätetty rahoitus sisältää laajasti muitakin eri viestintähankkeita metsäalan tunnettuuden ja arvostuksen lisäämiseksi.

Nyt päätetty rahoitus käynnistää kaksi metsäalan sosiaalisen kestävyyden käsitteen ulottuvuutta avaavaa hanketta. Säätiö toivoo tämän tukevan myös ympäristöllisten, taloudellisten ja kulttuurillisten tavoitteiden saavuttamista sekä näiden muodostaman kokonaisuuden ymmärtämistä Venäjän aloittaman Ukrainan sodan nopeasti muuttamassa toimintaympäristössä.

Metsäalan opiskelijoiden rahoitushakemukset kansainvälistymiseen pysyivät valitettavan alhaisella tasolla COVID-19 -pandemian vuoksi ollen yhteismäärältään 58 000 euroa.

Kaikki vähintään 1 500 euron apurahan saajat löytyvät oheisesta liitteestä. Kaikille apurahaa hakeneille lähetetään tieto rahoituspäätöksestä sähköpostitse.

Apuraha-anomuksia kertyi kaikkiaan 214 kappaletta ja niiden yhteissumma oli 4,8 miljoonaa euroa. Myönnetty rahoitus kattoi 35 % koko haun yhteissummasta. Koska Säätiön sijoitusomaisuus ei tuota riittävästi jaettavaa apurahojen kasvavaan hakupaineeseen nähden, on Säätiö käynnistänyt lahjoitusvarojen keruun. Kaikki saadut lahjoitukset käytetään lyhentämättömänä ja korvamerkittynä metsäalan hyväksi lahjoittajan toiveen mukaisesti apurahoina tai stipendeinä. Lahjoituksin toimintaa tuki viime vuonna 19 yksityishenkilöä sekä metsänhoitoyhdistykset, mistä heille kaikille parhaat kiitokset.

Lisätietoja:
Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.